Kan inte nå servern

Swedish Photography V F265


Fotografi har fått ett tydligt uppsving både publikt och kommersiellt på den skandinaviska marknaden under de senaste åren. Fotografi är idag en självklar del även av vår svenska konsthistoria.

Temaauktionen ”Swedish Photography V” är den femte temaauktionen på Bukowskis som innehåller ett urval bilder av samtida svenska fotografer. Några är välkända på auktionsmarknaden och andra är spännande nykomlingar. Flera olika genrer är representerade, alltifrån modebilder till rockfoto och naturbilder.