Kan inte nå servern

Martin Säflund – konkreta kompositioner F294

Martin Säflund föddes år 1894 i Uppsala, staden som blev ett av hans käraste motiv. Säflund började måla 1918 samtidigt som han bedrev studier vid Tekniska skolan i Uppsala. Sin debut gjorde han i en utställning med kyrkointeriörer och landskap i olja 1925. Han reste sedermera till Italien och studerade vid den engelska akademien i Rom 1926–1927 och för Sigmund Lipinsky 1929. Säflunds akvarellmålningar uppmärksammades i slutet av 1920-talet och det kom att bli den teknik som han därefter huvudsakligen använde som sitt uttryckssätt. Säflund återvände upprepade gånger till Italien under sin livstid för att hitta motiv och idéer för nya målningar. Från 1925 ställde han ut separat ett 20-tal gånger i Uppsala och han visade en retrospektiv utställning 1964.
Säflunds skapande består främst av små pittoreska verk från de kuperade trakterna kring Assisi präglade av det romerska kulturlandskapets rena linjer, uppländska landskapsskildringar och stadsmiljöer från Uppsala samt enstaka figurmotiv och porträtt. Säflund blev en populär Uppsalamålare som skildrade staden och de omgivande slätterna.
Uppsala var familjen Säflunds permanenta hemort, där hade Martin en mindre lägenhet som ateljé vid sidan av deras gemensamma familjebostad. I ateljén arbetade han på 1960-talet med att utveckla en ny stil i en mer modernistisk anda. När hans syn blev försämrad och efter att ha genomgått en ögonoperation gav det nya sättet att uttrycka sig i konsten stimulans och en känsla av pånyttfödelse.
Den för auktionen aktuella samlingen målades under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet och införskaffades av den nuvarande ägarens släkting som var vän med Martin och hans fru Svea.