Kan inte nå servern

Originalbrev från Kristian Tyrann till Henrik VIII av England

Originalbrev från Kristian Tyrann till Henrik VIII av England

Kristian II (1481-1559):

Brev på latin till kung Henrik VIII av England (”principi domino Henrico Anglis […] regi fidei defensori”), daterat Lyrris (Lierre) den 13 augusti 1525. Egenhändigt signerat ”vester humilis frater Christiernus”, även underskrivet av ”votre bonne Cousine Isabeau” (Kristians drottning, syster till kejsar Karl V). Oskuret blad, spår av vikning. 27,5 x 39 cm. Spår efter två sigill, vilka även nämns i brevet, som är skrivet under makarnas landsflykt i Belgien. Kristian vände sig till Henrik för att få hjälp att återta den danska tronen och sände därför kuriren Nicolaus Tyrry till England. Föreliggande brev är det introduktionsbrev han medförde.

Enligt uppgift finns flera brev från Henrik VIII till Kristian II i danska riksarkivet, men inga i motsatt riktning, frånsett ett utkast
från 1526. Endast ett fåtal egenhändiga namnteckningar av drottning
Elisabet lär vara kända.

Proveniens: Landskanslisten och kommissionären vid länsstyrelsen i Vänersborg Per Edward Gustafsson (1893-1966). Gustafsson skall ha förvärvat brevet, som är ett original, från USA på 1940-talet (”för c:a 20 år sedan”, skrev han i brev till danska riksarkivet 16 mars 1965).

En tidningsnotis om Gustafssons samlingar berättar bl. a. om brevet: ”Den danske Kristian II (i Sverige kallad Tyrann) skrev 1525 ett brev till Henrik VIII av England. Riksarkivet i Köpenhhamn har bland sina arkivalier endast ett brevutkast av denne Kristians hand. Men i Vänersborg finns originalbrevet [hos Per Edw. Gustafsson] till despoten på den brittiska tronen. Danmarks riksarkivarie har varit intresserad av att göra affär med den vänersborgske samlaren, men trodde sig inte om att kunna skrapa ihop så mycken valuta som krävdes för att lösa in kungabrevet. I byte erbjöds som alternativ några brev av Gustav Vasa, men veterligt hann underhandlingarna inte bli avslutade”. Gustafsson citerar brevet i svensk översättning i en artikel om handskriftssamlingen i Bokvännen 1965.

Tillsammans med ett brev från Johan Hvidtfeldt på danska Rigsarkivet (9
mars 1965, ref. SD/HB-JHv) som efterfrågar kopior och uttrycker ett
intresse för brevet, samt översättningar av brevet till svenska och
engelska. Gustafsson sägs ha varit tveksam till att sälja brevet, och
föreslog i en intervju att som byte få ett brev skrivet av Gustav Vasa.
Ingen affär kom hursomhelst till stånd före Gustafssons bortgång 1966.

Tillsammans med korrespondens från danska Rigsarkivet (1965) samt översättningar av brevet till svenska och engelska.

.

Auktionen avslutades
Har du ett liknande föremål du vill få värderat? Vi har de högsta slutpriserna i Skandinavien. Kontakta oss.
Utropspris
100 000 SEK
Auktionen är avslutad.
Köpinformation
Kontakt
Lisa Mothander
Stockholm
Lisa Mothander
Värderare
+46 (0)767 81 06 02

Kundservice
Har du frågor gällande transport, betalning eller övriga frågor vänligen kontakta vår Kundservice.

Sverige
Telefontid: måndag – fredag 9–13
+46 8-614 08 00

Finland
Telefontid: måndag – fredag 9–13
+358-9-668 91 10

Kundservice
Andra har även tittat på