Kan inte nå servern

Brev undertecknat av Johan III

Brev undertecknat av Johan III

Johan III (1537-1592):

Brev till amiral Söffringsson, 2 ½ sidor, daterat 15 juni 1579, avseende 10,000 slagne daler på väg att sändas från Lübeck till den ryske ståthållaren i Narva, och som Söffringsson skulle leta rätt på och sända till kungen. Egenhändigt signerat ”I. R. S.” Med papperssigill. 33 x 21,5 cm. Oskuret blad, spår av vikning, 4 tejpremsor över ryggvecket.

Avser Bengt Söffringsson Juusten (Bengt Severinsson, död 1609), som 1575-77 tjänstgjorde som slottsfogde på slottet i Reval och 1578 övertog Henrik Arvidssons post som underamiral och befälhavare av hans flotta sedan denne drunknat. 1579 kapade han fientliga fartyg utanför Narva och under sommaren genomförde han ett misslyckat anfall mot staden. Han blev senare befälhavare över den kexholmska skeppsflottan och hade under Axel Stensson Leijonhufvuds frånvaro från 1587 en viktig roll i styrandet av Finland. Söffringsson adlades 1591 och utnämndes 1596 till häradshövding i Masku, Åbo och Björneborgs län. Av Johan III erhöll han just år 1579 Olsböle i Tenala som förläning.

Proveniens: Landskanslisten och kommissionären vid länsstyrelsen i Vänersborg Per Edward Gustafsson (1893-1966).

.

Auktionen avslutades
Har du ett liknande föremål du vill få värderat? Vi har de högsta slutpriserna i Skandinavien. Kontakta oss.
Utropspris
25 000 SEK
Auktionen är avslutad.
Köpinformation
Kontakt
Lisa Mothander
Stockholm
Lisa Mothander
Värderare
+46 (0)767 81 06 02

Kundservice
Har du frågor gällande transport, betalning eller övriga frågor vänligen kontakta vår Kundservice.

Sverige
Telefontid: måndag – fredag 9–13
+46 8-614 08 00

Finland
Telefontid: måndag – fredag 9–13
+358-9-668 91 10

Kundservice