Kan inte nå servern

Tom Böttiger Collection - Magnum Edition F433

"Magnum is a community of thought, a shared human quality, a curiosity about what is going on in the world, a respect for what is going on and a desire to transcribe it visually"
- Henri Cartier-Bresson

Cartier-Bressons beskrivning av Magnum Photos filosofi stämmer väl in på Tom Böttiger, känd för sin nyfikenhet och passion för att upptäcka nya konstnärer.

År 1947 grundades, den numera legendariska bildbyrån, Magnum Photos av fyra framsynta fotografer; Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, George Rodger och David Seymour. Med erfarenhet från andra världskriget förstod de bildens betydelse för kommunikation, politik, nyhetsflöde och populärkultur. Än idag representerar Magnum några av världens mest kända fotografer och har genom åren behållit sina grundläggande ideal och sin unika bildbank med en blandning av journalistik, konst och samtidsskildringar. Gemensamt för Magnums fotografer är att de delar en vision om att skildra världshändelser, människor, platser och kultur med bilder som trotsar konventioner, omdefinierar historien och förändrar liv. Läs mer

 
16 föremål