Kan inte nå servern

Swedish Textile Treasures F450

Det är inte bara kylan som gjort att vi har en stark tradition av begåvade textilkonstnärer i Sverige. Vi har tidigt fått influenser från Asien genom vikingarna men även tidigare än så har Orientens textilmönster hittat hit. Från medeltiden knöts ryor för att användas som täcken. Sverige har en lång tradition av textilier för vardag och fest.

Den svenska textilskatten är välkänd inte bara i Sverige utan även i utlandet. Att väva Åkdynor, jynne och täcken i bl. a. rölakan var något som blommade upp under mitten av 1700-talet och var vanligast i Skåne, Halland, Blekinge dvs de landskap som tidigare tillhört Danmark. Den skånska regionen är känd för vackra agedynor och jynnen som man prydde både vagn som hem med. Dessa konstskatter var ett tecken på välfärd i hemmen och förvarades ofta i kistor för att tas fram vid festliga tillfällen

En förklaring till att Sverige har en särställning vad gäller moderna mattor och textilier är de hushålls- och textilutbildningar som startade efter 1850 samt de försäljningsställen som gjorde att kvinnor kunde försörja sig på sitt hantverk.

En annan förklaring till mängden av skickliga textila formgivare är världsutställningarna och de lokala utställningarna (från 1897 års Konst- och Industriutställningen i Stockholm och framåt). De som deltog drevs att förnya sig och utvecklas samtidigt som de inspirerades av andra.

De viktiga praktbyggena såsom Stockholms rådhus (invigdes 1916), Stockholms stadshus (invigdes 1923) och Svenska Amerika Linjens M/S Kungsholm (1928) var några av de viktiga uppdragen för de svenska textilkonstnärerna på 1900-talets första hälft.

Under hela 1900-talet har sedan mängder av skickliga svenska textilkonstnärer verkat, några av dem är representerade på denna temaauktion.

 
38 föremål