Kan inte nå servern

Estonian Art F467

Temaauktionen Estonian Art presenterar ett urval modern estnisk konst från början av 1900-talet fram till idag.

Estlands nationella konstliv började ta sin form i början av förra århundradet och tog redan i ett tidigt skede intryck av europeiska och internationella strömningar. Omskakande samhälleliga förändringar under 1900-talet bidrog till att det estniska konstlivet fick sin distinkta särprägel. Under sovjettiden strävade konstnärerna mot att ta mentalt avstånd från den officiella ideologin samtidigt som de internationella influenserna uteblev på grund av stängda gränser. Påverkad av dessa omständigheter gick Estlands konstliv sina egna mångbottnade vägar och gav upphov till en uttrycksfull och säregen konst. Konstgrafiken har traditionellt åtnjutit stor uppskattning i Estland och i jämförelse med andra konstformer har den även fått utvecklas relativt fritt under 1900-talets omväxlande förhållanden. Den estniska konstgrafiken håller en anmärkningsvärt hög teknisk nivå och i temaauktionen är några av de mest betydande grafikerna som Vive Tolli och Evald Okas representerade.

 
Skapa ett konto på Bukowskis
  • Kom igång med att köpa och sälja
  • Favoritmarkera föremål
  • Spara dina sökningar
Har du redan ett konto?