Kan inte nå servern

Jonas Lindkvist

(Sverige, 1889-1955)
Jonas Lindkvist
(Sverige, 1889-1955)

Jonas Lindkvist, Vintervy mot Akademikvarnen från Dombron, Uppsala

Signerad Jonas Lindkvist och daterad 1931. Pannå 56 x 78 cm.

Övrig information

Akademikvarnen är en byggnad på Kvarnholmen i Fyrisån i centrala Uppsala
Akademikvarnen är ett byggnadsminne och dess lokaler används idag av
Upplandsmuseet.
Redan på 1200-talet stod det en kvarn på den plats där Akademikvarnen idag
ligger. Den ägdes 1296 av Uppsala domkyrka men genom Gustav Vasas
reduktion under reformationen på 1500-talet hamnade kvarnen i Kronans ågo och kom därefter att användas som tullkvarn. År 1647 beslutade Drottning
Kristina att tullinkomsterna skulle tillfalla Uppsala universitet som därmed fick monopol över kvarnverksamheten i området. Kvarnen innefattade vid den här
tiden även ett vattendrivet sågverk och en pumpanordning som försåg brunnen vid Uppsala slott med vatten. De höga tullar som akademikerna
utkrävde av Uppsalas borgerskap och bönder ledde med tiden till konflikt
mellan den akademiska societeten och den borgerliga. Borgarna sökte
tillstånd för att bygga en egen kvarn och därmed bryta monopolet, men
denna ansökan avslogs. Universitetets kvarnmonopol bestod därför fram till
slutet av 1700-talet.
År 1766 började en ny kvarnbyggnad konstrueras på Kvarnholmen och år 1768
stod den nuvarande kvarnen, innehållande tio kvarnstenar, färdig. Under
mitten av 1700-talet byggdes även en smedja, en magasinsbyggnad, samt
kvarnbron i anslutning till Akademikvarnen. År 1855 genomgick
Akademikvarnen en stor ombyggnation för att kunna husera mer moderna
maskiner. Under ombyggnationen lades en ny våning till på kvarnen, samt de
gavlar som idag pryder kvarnens norra och södra fasader. Kvarnen eldhärjades
år 1910 och i och med återuppbyggnaden så ersattes vattenhjulen med
turbiner som drev kvarnstenarna. Kvarnen förblev i drift fram till år 1946.
Mellan år 1957 och 1959 byggdes kvarnens lokaler om för att husera
Upplandsmuseet som än idag finns kvar i kvarnen
I Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander från 1982 användes
Akademikvarnens exteriör för att porträttera den fiktiva "Biskopsgården".

Auktionen avslutades
Har du ett liknande föremål du vill få värderat? Vi har de högsta slutpriserna i Skandinavien. Kontakta oss.
Utropspris
6 000 SEK
Auktionen är avslutad.
Omfattas av följerätt

Enligt lag betalar köparen en konstnärsavgift för detta konstverk. Avgiften är som högst 5%. Ju högre försäljningspris desto lägre procentsats. För mer information kring denna lag:

I Sverige: BUS
I Finland: Kuvasto och följerätt och Kuvasto

Köpinformation
Bildrättigheter

Konstverken i denna databas är skyddade av upphovsrätt och får inte återges utan rättighetshavarnas tillstånd. Konstverken återges i denna databas med licens av Bildupphovsrätt.

Kontakt
Johan Jinnerot
Stockholm
Johan Jinnerot
Specialist konst och äldre måleri
+46 (0)739 400 801

Kundservice
Har du frågor gällande transport, betalning eller övriga frågor vänligen kontakta vår Kundservice.

Sverige
Telefontid: måndag – fredag 9–13
+46 8-614 08 00

Finland
Telefontid: måndag – fredag 9–13
+358-9-668 91 10

Kundservice