Kan inte nå servern
41
325700

Helge Lundholm

Helge lundholm, kubistisk modell.
Helge lundholm, kubistisk modell.

Kubistisk modell

Signerad Helge Lundholm och daterad Paris 1913. Kantförstärkt duk 101 x 73 cm.

Följerätt: Nej
Utropspris: 

20 000 - 30 000 SEK

2 336 - 3 505 EUR

Klubbat pris: 
16 000 SEK
Litteratur

Bengt Lärkner, "Det internationella Avantgardet och Sverige 1914-1925", sid 169-170, 196 samt 282.

Övrig information

Den mångsidige Helge Lundholm studerade måleri i Paris för Henri Le Fauconnier. Därefter visade Lundholm prov på sina teoretiska kunskaper i ett antal artiklar. Några av dessa utgjordes av den tre sidor långa artikeln om Kandinsky (med vilken han, tillsammans med Poul Bjerre, umgicks i Sverige år 1916) i "Flamman" N:o 5, maj-juni 1917 vilken följdes upp med en artikel "Om objektiva faktorer i konsten" i samma publikation år 1919.

Lundholm var även pionjär inom "perceptionsforskningen" i Sverige och blev sedermera professor i psykologi i USA.

Köpinformation