Kan inte nå servern

Glädje, omtanke, respekt – En samtida samling H061

Med konsten som värdegrund – att kultivera sitt företag

Bukowskis kan glädjande presentera en konstsamling som tagit form under många år och sträcker sig från etablerade internationella konstnärer till ung, svensk samtidskonst. De 136 verken har som en naturlig del funnits tillgängliga på ett företags kontor där konstnärer så som Frank Stella, Eva Hild och Bernar Venet finns reprensenterade. Samlingen omfattar även vågad design och konsthantverk.

Kulturen har sedan tidernas begynnelse varit ett viktigt fundament i olika samhällen för att ge oss en identitet och ett sammanhang, en förståelse för var vi kommer ifrån och för den samtid vi lever i. Ordet kultur står ytterst för bildning och odling av intellekt.

Det har varit livsavgörande för människans fortlevnad att skapa en gemenskap och en tillhörighet som är utvecklande och som för mänskligheten framåt. Detta är minst lika viktigt när det gäller att skapa en dynamisk, utvecklande och inspirerande företagskultur. Att ett företag äger en samling är en tradition som går tillbaka ända till renässansen. Redan 1472 skapade Bank Monte dei Paschi i Siena en av de första betydande konstsamlingarna. Till att börja med var konsten endast dekorativa element på väggarna men så småningom kom den också att spela en allt viktigare roll för bildning och som varumärke för företagen.

I mitten av 1950-talet beslöt sig den amerikanske plutokraten David Rockefeller för att Chase Manhattan Bank skulle ha en konstsamling. Rockefeller var en passionerad samlare, som skrev flera böcker om hur berikande och utvecklande konsten är på olika nivåer. Hans samling kom att inspirera många andra företag och i mitten av 1990-talet samlade hälften av företagen på Fortune 500-listan aktivt på konst. Genom att skapa konstsamlingar med olika inriktningar och innebörder förstärktes inte bara varumärket och imagen, utan det gav också hela företagskulturen en identitet.

Läs mer


När är det visning och auktion?

Glädje, omtanke, respekt – En samtida samling
Visning: 8 – 13 oktober, Berzelii Park, Stockholm
Auktion: 14 oktober start kl 17.00, Arsenalsgatan 2, Stockholm
Öppet: mån–fre kl 11–18, lör 11–17, sön stängt

Att lägga bud

Bjud med spade direkt i auktionssalen, bjud via telefon, lämna ett inropsuppdrag eller bjud live online.
Du bestämmer själv vilket av dessa fyra alternativ som passar dig bäst.

Ny kund registrera dig, befintlig kund logga in.

Bjud Online
Telefonbud
I auktionssalen
Inropsuppdrag
Budstege

Betalning och avhämtning

Betalning
Avhämtning
Transport
Highlights i auktionen
För konditionsrapport kontakta specialist
Björn Extergren
Stockholm
Björn Extergren
Chef Intag & försäljning Fine Art. Specialist antika möbler, konsthantverk & asiatisk keramik
+46 (0)706 40 28 61
Andreas Rydén
Stockholm
Andreas Rydén
Chefsspecialist konst, Vice VD
+46 (0)728 58 71 39
Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Chef konst, specialist modern konst
+46 (0)707 78 35 71
Karin Aringer
Stockholm
Karin Aringer
Specialist fotografi och samtida konst
+46 (0)702 63 70 57
Louise Wrede
Stockholm
Louise Wrede
Specialist samtida konst
+46 (0)739 40 08 19
Eva Seeman
Stockholm
Eva Seeman
Ansvarig specialist design & modernt konsthantverk
+46 (0)708 92 19 69
Camilla Behrer
Stockholm
Camilla Behrer
Specialist design & modernt konsthantverk
+46 (0)708 92 19 77
Jonatan  Jahn
Stockholm
Jonatan Jahn
Specialist design & modernt konsthantverk
+46 (0)703 92 88 60