Kan inte nå servern

Porfyr

Porfyr är en tät och hård vulkanisk bergart. Porfyr finns i röd, brun, grå, mörkgrön eller brunsvart färg. I Sverige har porfyr främst brutits i Älvdalen i Dalarna men bergarten förekommer exempelvis också i Egypten. Bergarten har delvis bildats genom stelning av lava nära jordytan och genom avlagring av vulkanisk aska. Kännetecknande för porfyr är den finkorniga och täta grundmassan med utströdda kristaller främst kvarts och fältspat. Porfyr var vanligt under empiren och man tillverkade föremål som smöraskar, skålar, urnor, saltkar och ljusstakar, ofta med mässingsdetaljer.