Årtiondets auktion! Tre mästerverk ur J.E. Safra Collection

Nylarsson strindberg zorn 1010x400px

Bukowskis har äran att presentera tre betydande mästerverk inför vårens auktion ”Important Spring Sale” den 7-8 juni. Mästerverken kommer från den välkände storsamlaren J.E. Safra som skapat en av de förnämsta internationella samlingarna av skandinavisk konst. Visningen erbjuder en fantastisk möjlighet att se dessa verk på nära håll innan de bjuds ut på auktion i Bukowskis klassiska lokaler vid Berzelii park i Stockholm.

Carl Larsson ”Titt-ut”, 1901. Utrop: 4.000.000 - 5.000.000 kr
August Strindberg ”Inferno”, 1901. Utrop: 17.000 000 - 19.000 000 kr
Anders Zorn ”Timret går”, 1916. Utrop: 6.000.000 - 8.000.000 kr

”Bukowskis har haft en exceptionellt stark start på vårens auktionssäsong och vi är stolta över att vi har fått förtroendet att bjuda ut tre betydande verk från J.E. Safra Collection på säsongens stora avslutningsauktion”, säger Louise Arén, VD.

”När Anders Zorn målar Timret går 1916 är han en internationellt bekräftad och hyllad konstnär som återkommande bevisat sin storhet. Att hans gnista alltjämt var i behåll framgår av den raffinerade kompositionen där det virvlande vattnet i bakgrunden för tankarna till 1880-talets Dalarömålningar, vilka anses vara något av det bästa Zorn målat”, säger Carl Barkman, chefsspecialist.

Timret går gjorde stor succé redan från början och har under årens lopp ingått i ett flertal betydande konstsamlingar såväl i Sverige som utomlands.

Carl Larssons skildringar av de egna barnen i familjens sägenomspunna hem i Sundborn har vunnit miljoner betraktares hjärtan världen över. Ett av de mest reproducerade samt älskade motiven, är akvarellen Titt-ut från 1901. Denna akvarell är ett utmärkt exempel på Carl Larssons måleri, från det egna hemmet, där den dekorativt sirliga samt jugendbetonade tuschkonturen avgränsar de olika färgfälten. Det är ett unikt tillfälle för en samlare att förvärva originalet av motivet som summerar allt, familjeliv och lekfullhet, i ett och samma ögonblick från konstnärens liv.

”Det är väldigt sällsynt att en samling av den här digniteten kommer ut på marknaden och vi är självklart mycket entusiastiska över det. Det visar att Bukowskis har en stark position internationellt och att marknaden fortsatt eftersöker det bästa av det bästa”, säger Andreas Rydén, vice vd och chefsspecialist konst.

Inferno ses i dag som en av Strindbergs mest betydelsefulla målningar, utställd på såväl Musée d’Orsay i Paris som Tate Modern i London. Första gången den ställdes ut offentligt var i Stockholm 1909, under Strindbergs levnad, och senast ingick den i den omfattande exposén över Strindberg på Musée Cantonal des Beaux-Arts i Lausanne. Idag betraktas Inferno som ett tidigt exempel inom den abstrakta expressionism, vars konstriktning pionjärer som Mark Rothko och Jackson Pollock revolutionerade ett halvt sekel senare.

”Inferno är en högintressant målning av flera skäl vars särställning förtydligas av den stora vikt Strindberg själv lade vid den som ett själsligt självporträtt”, säger författaren och konsthistorikern Göran Söderström, tidigare chef för Strindbergmuseet i Stockholm tillika världens främste kännare av Strindberg som konstnär.

NÄR ÄR DET VISNING OCH AUKTION?

Visning 1 – 6 juni på Berzelii Park 1 i Stockholm. Öppet: mån–fre kl 11–18, lör–sön kl 11–17.
Auktion 7 – 8 juni på Arsenalsgatan 2 i Stockholm. Asiatiska avdelningen säljs 8 juni.

För mer information vänligen kontakta:

 • Andreas Rydén
  Stockholm
  Andreas Rydén
  Vice VD, Chefsspecialist konst
  +46-72-858 71 39
 • Carl Barkman
  Stockholm
  Carl Barkman
  Chefsspecialist
  +46-708-92 19 71
 • Sara Bourke
  Stockholm
  Sara Bourke
  PR-ansvarig
  +46-73-940 08 26