Bror Hjorts ”Skön Anna” på vårens Modern Art + Design

Nr 457, Bror Hjorth, "Skön Anna". Signerad Bror Hjorth. Utförd 1936. Duk 99,5 x 99,5 cm. (detalj).


Visning: 17–21 maj. Öppet: mån–fre kl 11–18, lör–sön kl 11–17. Auktion: 22 maj, start kl 12.
Adress: Bukowskis, Berzelii Park 1 i Stockholm. Läs mer om auktionen här >


Skön Anna

I sin bok ”Bror Hjorths Hus – en katalog över huset och samlingarna” skriver, före detta museichefen för Bror Hjorths Hus, Küllike Montgomery följande om Bror Hjorths måleri: ”Under 1920–talet målade Bror Hjorth ett fyrtiotal oljemålningar men under 1930–talet bara elva.”

1930–talet innebar det stora genombrottet för Bror Hjorth i konst-kritiska kretsar. Han arbetar främst med skulptur under denna period men det exklusiva antal målningar han åstadkommer visar en spännande utveckling. Hans tidigare expressionistiska och primitiva måleri går mot en mer naturalistisk återgivning. Modelleringen i dessa målningar blir vid den här tiden mjukare, färgen svalare och stilen mera sober, nästan klassisk. Det ligger också nära till hands att tala om klassicism vid betraktandet av dessa målningar som ofta är mycket skulpturala i sitt utryck. De kompositionsmässigt finstämda samt väl avvägda och balanserade målningarna präglas påfallande ofta av en dekorativ helhetsverkan där enskilda detaljer framhävts av konstnären för att uppnå maximal dekorativ verkan.

Auktionens ”Skön Anna” är ett fint exempel från på Bror Hjorths storhet som porträttör och modellmålare. Den, till synes, strama kompositionen tillförs spänning och energi genom de motsatsförhållanden konstnären skapat. Horisontaliteten i väggen i bakgrunden motverkas av diagonalerna i golvets träplankor och i bordets placering. Organiska former samt kontrasterande primärfärger tillförs genom blomsterbuketten och Anna kläder i blått och rött samt den lysande gula pallen och visar på hans mästerliga känsla för färg. Bror Hjorth för också in ett skulpturalt element genom reliefen som är placerad på golvet.

 • 457. "Skön Anna".

  457. "Skön Anna".

  Utropspris
  1 500 000 - 1 800 000 SEK
  Klubbat pris
  Återrop

Kontakt:

 • Lena Rydén
  Stockholm
  Lena Rydén
  Specialist modern konst, grafik
  +46 (0)70 778 35 71
 • Andreas Rydén
  Stockholm
  Andreas Rydén
  Chefsspecialist konst, Vice VD
  +46 (0)728 58 71 39
 • Carl Barkman
  Stockholm
  Carl Barkman
  Chefsspecialist fine art och antikviteter
  +46 (0)708 92 19 71
 • Amanda Wahrgren
  Stockholm
  Amanda Wahrgren
  Specialist modern konst, grafik
  +46 (0)702 53 14 89