Evelina Kroon – Konstnär

Vad betyder konst för dig?
Jag har haft turen att introduceras för konst tidigt i mitt liv varpå det blivit väldigt betydelsefullt för mig. Både som utövare och betraktare upplever jag att konst är uppfyllande, inspirerande och bildande.

Hur tänker du kring färg och mönster i ditt arbete, finns det en röd tråd?
Jag tycker att det är intressant att placera mig på gränsen mellan tillfredställande harmoni och skavande disharmoni. När något är perfekt blir det ofta tråkigt varför jag lämnar utrymme för skevheter. Det är något som går igen både i mina mönsteruppbyggnader och färgval. Det kan vara ett symmetriskt rutmönster som inte går exakt jämt ut, en färg som tar över lite för mycket eller en kombination som inte känns helt självklar. Sen arbetar jag mycket med hierarkier mellan material och färger, repetition och utfyllnad.

Vad utgick du ifrån när du påbörjade arbetet med att färgsätta Bukowskis samtliga rum till årets avslutande auktion?
Jag blev tillfrågad att färgsätta auktionen Important Winter Sale efter ett samarbete med Bukowskis och väskmärket Little Liffner tidigare i höst under Stockholms modevecka. Då färgsatte jag ett av visningsrummen och det verkar ha varit uppskattat eftersom rummet bevarats sedan dess! Arbetet med vinterauktionen tog ansats i det rummets färgtema, därutöver har jag inspirerats av bland annat vissna dahlior och en bostadsannons på Hemnet. Jag visste inte exakt vilka verk som skulle visas utan kunde relativt hämningslöst arbeta fram en palett och stämning. Det kan säkert återspeglas i mina, i vissa avseenden okonventionella färgval, som i slutresultatet fungerar förvånansvärt bra ihop med den fantastiska hängningen.

På vilket sätt kan en färgsättning som denna påverka konsten eller den som betraktar konsten? Är de vita väggarnas tid förbi?
Att konst måste hängas på vita väggar är en modern myt. Sett ur mitt perspektiv är mina färgval inte särskilt kontroversiella eller provocerande, snarare självklara. Samtidigt finns det ju en tradition och en hel massa regler kring både färg, ljussättning och hängning av konst, men upplevelsen av färg är ju så subjektiv! I den här kontexten tycker jag att det var modigt av Bukowskis att bjuda in mig och jag hoppas att resultatet kan öppna upp för spännande samtal. Dock tror jag inte att de vita väggarnas tid är förbi men att tillåtande och inkluderande rum välkomnas allt mer. Konst är till för alla.


BUKOWSKIS IMPORTANT WINTER SALE
Visning: 30 november–5 december på Berzelii Park 1 i Stockholm
Öppet: mån–fre kl 11–18, lör–sön kl 11–17
Auktion: 6–7 december på Arsenalsgatan 2 i Stockholm. Läs mer om auktionen här >

Evelina Kroon

Konstnär
Hemsida: www.evelinakroon.com
Instagram: @evelina.kroon
BFA i grafisk design och illustration, Konstfack.


BUKOWSKIS IMPORTANT WINTER SALE
Visning: 30 november–5 december på Berzelii Park 1 i Stockholm
Öppet: mån–fre kl 11–18, lör–sön kl 11–17
Auktion: 6–7 december på Arsenalsgatan 2 i Stockholm. Läs mer om auktionen här >