Anders Zorn "En Eva" på Important Spring Sale

Nr. 448. Anders Zorn, ”En Eva” (detalj), säljs på Bukowskis Important Spring Sale.


BUKOWSKIS IMPORTANT SPRING SALE
Visning 29 maj–3 juni på Berzelii Park 1 i Stockholm
Öppet: mån–fre kl 11–18, lör–sön kl 11–17
Auktion 4–5 juni på Arsenalsgatan 2 i Stockholm
Läs mer om auktionen här >


Bukowskis är stolta över att presentera ett verk av Anders Zorn, ”En Eva, på vårens stora slagauktion Important Spring Sale. Målningen kommer säljas den 4–5 juni och visas på Berzelii Park 1 i Stockholm.

I ”En Eva” har Anders Zorn på sitt mästerliga sätt avbildat modellen mot en fond av svensk natur under annalkande höst. Hösten finns på ett mystiskt sätt i det ännu gröna lövverket, men Eva är evigt ung. Zorn har främst varit fängslad av de rent måleriska problemen, men hans tankar har även kretsat kring det eviga temat höst och vår. Det var likt hans poetiska känsla att fängslas av kontrasterna mellan det evigt ungas symbol, den sublimt jungfruliga flickan i lunden, och den annalkande hösten. Intressant i sammanhanget är också att Gerda Boëthius i sin biografi omnämner en studie, med likartat motiv, vilken av konstnären lär ha givits titeln ”Höst och vår”.

”En Eva” betraktades av Boëthius som ett av Zorns huvudverk från den aktuella perioden och hon ägnar konstverket en fyllig beskrivning i sitt omfångsrika verk om konstnären:

”På hösten 1902 tog han åter upp temat naket i grönska och hade som vanligt sin ’ateljé’ på Prästholmen mellan Hemulån och Dalälven i den vackra vildmarken utanför Morastrands köping. Ända sedan 1890-talets början hade han målat där, och många av hans redan då över allt kända tavlor hade inspirerats av dess grönska, som skiftade i en mångfald mjuka toner. Effekten av gulröd sandbotten och höstlöv började inspirera honom denna höst, och han sökte samla de rika koloristiska upplevelserna i en komposition.

’En Eva’ sprang nu fram som den fullkomnade frukten av åratals mödor. Den hade föregåtts av ’Under en tall’, ’Naken modell i lövskog’ och ’Flickan i skogen’ året därförut. Trots att dessa äro starka saker kände Zorn sig dock icke färdig med motivet. Han fortsatte arbetet hösten 1902 ända till dess kylan blev för stark och det inte längre hjälpte att låta modellen stå i galoscher. Då var emellertid ’En Eva’ färdig. På ett mästerligt sätt har han där fångat den tidiga höststämningen utan att måla gula löv och fått fram den tunna kyliga luften, som sveper mellan stammarna i den glesnade hagen. Zornmuseet har en skiss, där problemen lösts. Han nådde i ’En Eva’ fram till bättre balans mellan trädstammarnas ornamentala arkitektur och de måleriska värdena än i tidigare försök. Som vanligt i sina huvudverk hade Zorn lyckats att ställa upp invecklade problemkomplex. Grönskan är uppbygd på svart, gult och vitt med en smula blått för att få fram de insmickrande gröna toner, som i rikt mått finnas i Prästholmens vegetation. Han tog väl vara på trädstammarnas dekorativa effekter utan att stilisera konturerna eller överdriva. På sitt speciella sätt lyckas han tvinga fram det som fanns av monumentalt och dekorativt väsen i stammar och grenar utan att göra dem ornamentala”.

En mindre (52,8 x 33,9 cm), osignerad och odaterad skiss till ”En Eva” tillhör Zornsamlingarna i Mora.


 • Andreas Rydén
  Stockholm
  Andreas Rydén
  Chefsspecialist konst, Vice VD
  +46 (0)728 58 71 39
 • Carl Barkman
  Stockholm
  Carl Barkman
  Chefsspecialist fine art och antikviteter
  +46 (0)708 92 19 71
 • Cecilia Berggren
  Stockholm
  Cecilia Berggren
  Specialist grafik, klassisk konst 1800/1900-tal
  +46 (0)8 611 69 32