Erik Olson, ”Concret 1930 – Composition N” på Modern Art + Design

Bukowskis presenterar ”Concret 1930 – Composition N” av Erik Olson på Modern Art + Design

Efter sin första sejour i Paris på Academie Moderne återvände Erik Olson 1927, efter en kortare vända hemma i Sverige. Lika stor inspiration som tidigare Fernand Léger hade haft för hans måleri kom nu i stället Piet Mondrians neoplasticism att få betydelse för Erik Olsons konstnärliga utveckling.

Erik Olson blev 1930 medlem i gruppen Cercle et Carré i Paris, en internationell grupp som ville arbeta med de två geometriska formerna cirkeln och kvadraten. I denna grupp ingick även Piet Mondrian, Jean Arp, Wassily Kandinsky, Sonia Delaunay, Franciska Clausen med flera internationella konstnärer. Gruppen träffades regelbundet på torsdagar på Café Voltaire, som kom att bli träffpunkt för de abstrakta konstnärerna. "Måleri är ju icke annat än färg och form. Litterära stämningsvärden har ej med detta att skaffa. Formen har två dimensioner - den tredje är färgen, som genom sina kontraster bildar illusioner av djup. En tavla föreställer ingenting annat än sig själv." (Erik Olson 6.9.30 ur brev till brodern Axel).

Samtidigt med ”Cercle et Carré” bildade vännen och konstnärskollegan Otto G Carlsund tillsammans med Theo van Doesburg konströrelsen ”Art Concret”. Trots att Erik Olson valde bort ”Art concret” till förmån för ”Cercle et carré” kom han att ha nära samarbete med Carlsund.

”Composition N” är utförd under det betydelsefulla året 1930, en viktig brytpunkt för såväl den plangeometriska konsten som för den funktionalistiska arkitekturen som i Sverige fick sitt stora genombrott på den legendariska Stockholms-utställningen där Otto G Carlsund spelade en stor roll för att introducera den abstrakta konsten för den svenska publiken.

Erik Olsons ”Compostion N” har aldrig varit ute på auktion utan har funnits i privat ägo. Verket kommer att säljas på höstens Modern Art +´Design den 26–27 oktober.

När är det visning och auktion?

Modern Art + Design
Visning: 21–25 november på Berzelii Park i Stockholm
Auktion: 26–27 november på Arsenalsgatan 2 i Stockholm


Proveniens:
Förvärvad direkt från konstnären. Därefter i gåva till nuvarande ägare.

Utställningar:
– Riksförbundet för bildande konst, utställning nr 110 "Léger och nordisk postkubism. Berg, Carlsund, Clausen m.fl.", 1952-1953.
– Riksutställningar, utställning nr 122, "Vår tids klassicism", kat nr 23.
– Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, "Erik Olson", 15/10-2011 - 26/2 2012.

Litteratur:
– Red. Viveca Bosson, "Halmstad-Berlin-Paris - målarresa genom 20-talet", Stiftelsen Halmstadgruppen, 1984, avbildad sid 268.*
– Viveca Bosson, "Erik Olson – en sökares vandring", Halmstad 2001, avbildad sid 145.


Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Specialist modern konst
+46 (0)707 78 35 71
Andreas Rydén
Stockholm
Andreas Rydén
Chefsspecialist konst, Vice VD
+46 (0)728 58 71 39
Cecilia Berggren
Stockholm
Cecilia Berggren
Specialist grafik, klassisk konst 1800/1900-tal (Föräldraledig)
+46 (0)739 96 74 02