En av vårens många höjdpunkter: Carl Larsson, "Förr/Gammaldags motiv"

Diptyk av Carl Larsson säljs på Important Spring Sale

Denna säregna samt charmerande diptyk målades under Carl Larssons vistelse på Södermalm i Stockholm år 1886. Att motiven utfördes just där kan enkelt påvisas genom en jämförelse med konstnärens älskade målning "Friluftsmålaren. Vintermotiv från Åsögatan 145, Stockholm" (1886, olja på duk, 119 x 209 cm, NM 2546) i samlingarna på Nationalmuseum i Stockholm. Till vänster i denna komposition från Åsögatan återfinns nämligen samma skjul, hus, plank samt äppelträd som tydligt återkommer i den högra delen av föreliggande diptyk.

Relativt lite är känt om diptyken men konstnären själv har gjort följande notering i sina bevarade anteckningar: " 'Förr' / två oljemålningar inom samma ram. Såld till Konstföreningen 800 kr"

I ett brev till kanslirådet N.F. Sander från den 30 juni 1886 skriver Carl Larsson även: "Tack för den andel Du har i att min tafveldublett köptes av Konstföreningen! Hvad dessa pengar kommo lägligt!”

Bristen på information om konstverket har också att göra med att det på ett tidigt stadium, via konstföreningar i Stockholm och Kristiania (Oslo), fördes till Norge, där det under en period ägdes av överstelöjtnant Peter Berg i Oslo. Georg Nordensvan ger följande bakgrund i sin bok om Sveriges Allmänna Konstförening från 1932: "två oljemålningar av Carl Larsson, gammaldags stockholmsmotiv från Katarinatrakten med ett par humoristiska typer. Larssons målningar köptes för 800 kr. med 9 jaröster mot 2 nej, tillföllo vid lottdragningen Konstföreningen i Kristiania och ha sedan – trots efterspaningar – ej återfunnits".

Carl Larssons levnadsskildrare Georg Nordensvan, återigen, har även stått för den enda egentliga beskrivningen av diptyken i sin bok, "Carl Larsson. Första delen. 1853-1890", från 1920: "Bland övriga minnen från denna korta södersejour är dubbelbilden 'Gammaldags motiv', två lustiga typer i dräkter från fru Lenngrens tid – den ena en gammal borgare, som läsande sin tidning promenerar fram på trädgårdsgången med det dukade kaffebordet i perspektiv, den andra en matrona, som är ute och går i gränden i ruskigt väder och blaskigt väglag".

Vad som föranledde Carl Larsson att gripa sig an dessa motiv präglade av ett tillbakablickande mot det sena 1700-talet är alltjämt en obesvarad fråga. Viss inspiration kan ha utgjorts av den två år tidigare utförda diptyken "Vinet" (1884, akvarell, diptyk i samma ram, 103 x 218 cm, NMB 399+400), numer i samlingarna på Nationalmuseum i Stockholm. "Vinet", utförd i Grez i Frankrike, avbildar nämligen en kvinna och en man i utstyrslar vilka för tankarna till rokokons tidevarv.

Till konstverket >

Diptyken "Förr/Gammaldags motiv" av Carl Larsson är monterade i samma ram och utförda på Södermalm i Stockholm år 1886. Kommer att säljas på Important Spring Sale den 3–4 juni.

Eftersökes: Klassisk och äldre konst

Bukowskis ser en ökad efterfrågan på konst. Vi har ett stort internationellt nätverk och får återkommande förtroende att förmedla betydande konst, design och hela samlingar. Genom tryckta kataloger och omfattande marknadsföring når vi ut till kunder både i Sverige och internationellt. Vi hjälper dig att sälja till marknadens bästa priser under vårt jubileumsår.


Kontakta våra specialister:

Andreas Rydén
Stockholm
Andreas Rydén
Chefsspecialist konst, Vice VD
+46 (0)728 58 71 39
Pedro Westerdahl
Stockholm
Pedro Westerdahl
Specialist klassisk konst 1800/1900-tal
+46 (0)761 36 66 33