Kan inte nå servern

"Stött" / "Flicka vid spalier" av Carl Larsson

"Stött" / "Flicka vid spalier", 1911 av Carl Larsson. Utropspris: 3 000 000 – 3 500 000 kr

Akvarell av Carl Larsson på Important Spring Sale


Carl Larssons akvareller innehåller ofta smått anekdotiska inslag, inte sällan av en humoristisk karaktär, där de avporträtterades personligheter skiner igenom. Detta konstnärliga grepp omgärdar i synnerhet Larssons kompositioner med egna eller andras barn. Ett aktuellt exempel på föreliggande auktion, Important Spring Sale, utgörs av katalognummer 402 ("Teaterrekvisita" / "Teaterfunderingar" / "Teatergrubblerier") där Dagmar Grill ser allt annat än glad ut efter en lång sittning för konstnären på bänken i ateljén. I föreliggande akvarell, "Stött" / "Flicka vid spalier" har konstnären emellertid lämnat ateljén och slagit upp sitt staffli i trädgården utanför ateljébyggnaden på Lilla Hyttnäs. De två unga flickornas – av den större anar man endast den vänstra sidan på grund av konstnärens djärva beskärning av motivet – identiteter förefaller ha gått förlorade under årens lopp (Ulwa Neergaard omnämner de, kort och gott, som "två små flickor" i sin omfattande verkförteckning över konstnären från år 1999). Klart och tydligt framstår emellertid den yngre flickans ovilja att posera. Månne kliade det för mycket i de unga benen över att behöva stå blick still i en ljuvlig trädgård som bjöd in till lek och rörelse.

Den himmelskt prunkande trädgårdens skira grönska blommar upp i förgrunden och tar upp en majoritet av bildytan. Flickorna näst intill trängs undan i bakgrunden där de får finna sig i att "spela andra fiolen" intill ateljéns fasad där kraftfulla färgaccenter utgörs av den gröda spaljén vilken spelar effektfullt mot den röda panelen. Kulörerna
är typiska uttryck för det färgsättningsideal som präglade familjens hem där makarna Larsson, såväl interiört som exteriört, ofta utgick från en kraftigt grön och röd färgskala. Forskare samt konsthistoriker har ofta påtalat färgsättningens starka koppling till den engelska Arts and Crafts-rörelsen samt William Moris ”drakblodsröda” kulör. Sundborn-stilen var en briljant syntes av svensk folkkonst kombinerad med idéer som emanerade från den engelska Arts and Crafts-rörelsen, jugendstilen samt japansk konst. Familjen Larssons hem torde ha varit utan motstycke i Sverige och framförallt framstått som något sällan skådat för de övriga människorna i Sundborn. Ett hem? Absolut! Men samtidigt något av ett sagoslott där exteriörens lekfulla dekor reflekteras i den intilliggande åns vatten. Sådana tankar förefaller emellertid fjärran från den lilla flickan vars truligt trotsiga uppsyn givit kompositionen dess namn.

Till konstverket >"Stött" / "Flicka vid spalier" av Carl Larsson är daterad 1911 och kommer att säljas på Important Spring Sale den 3 juni. Verket kommer att visas på Berzelii Park 1 i Stockholm den 28 maj – 2 juni. För frågor kring konditionsrapport, vänligen kontakta våra specialister:


Andreas Rydén
Stockholm
Andreas Rydén
Chefsspecialist konst, Vice VD
+46 (0)728 58 71 39
Pedro Westerdahl
Stockholm
Pedro Westerdahl
Specialist klassisk konst 1800/1900-tal
+46 (0)761 36 66 33