Visning 8 – 13 oktober: Glädje, omtanke, respekt – En samtida samling.

Eva HIld: skulptur "Loop 649" skulptur, Sverige 2005. Utrop 300 000 kr, foto interiör: Måns BergKulturen har sedan tidernas begynnelse varit ett viktigt fundament i olika samhällen för att ge oss en identitet och ett sammanhang, en förståelse för var vi kommer ifrån och för den samtid vi lever i. Ordet kultur står ytterst för bildning och odling av intellekt.

Det har varit livsavgörande för människans fortlevnad att skapa en gemenskap och en tillhörighet som är utvecklande och som för mänskligheten framåt. Detta är minst lika viktigt när det gäller att skapa en dynamisk, utvecklande och inspirerande företagskultur. Att ett företag äger en samling är en tradition som går tillbaka ända till renässansen. Redan 1472 skapade Bank Monte dei Paschi i Siena en av de första betydande konstsamlingarna. Till att börja med var konsten endast dekorativa element på väggarna men så småningom kom den också att spela en allt viktigare roll för bildning och som varumärke för företagen.

I mitten av 1950-talet beslöt sig den amerikanske plutokraten David Rockefeller för att Chase Manhattan Bank skulle ha en konstsamling. Rockefeller var en passionerad samlare, som skrev flera böcker om hur berikande och utvecklande konsten är på olika nivåer. Hans samling kom att inspirera många andra företag och i mitten av 1990-talet samlade hälften av företagen på Fortune 500-listan aktivt på konst.Genom att skapa konstsamlingar med olika inriktningar och innebörder förstärktes inte bara varumärket och imagen, utan det gav också hela företagskulturen en identitet.

Även Sverige har en lång tradition av företagsägda konstsamlingar alltifrån dåtidens Marabou till nutidens värderingsbaserade tjänsteföretag, där ambitionen om att vara ”Det goda företaget” lever i god symbios med kommersiella framgångar.

Våren 2019 skrevs en kandidatuppsats vid Södertörns högskola med titeln ”Konst och företagande” av Cinzia Cairone och Ida Sjödin. De menar, att samlandets främsta syfte är att skapa reaktioner, eftertanke och dialog men också att förmedla företagens värderingar och att skapa en bildande, attraktiv och stimulerande arbetsmiljö vilken man aktivt gärna söker sig till och som därför också bidrar till att legitimera själva samlandet.

I dessa exceptionella Corona-tider med stängda teatrar, operor, museer och konsertarenor så blir det tydligt hur tomt det blir, när vi inte har möjlighet att tillsammans med andra dela kulturupplevelser. Inget kan som musik, teater, litteratur och konst få oss att uppleva, känna och förnimma det som vi med ord ofta inte kan förklara. Det sätter våra tankar i rörelser och för in dem i nya banor och utvecklar vårt sätt att tänka, känna och förstå.

Frank Stella, "lawean", Rostfritt stål och kolfiber, Utropspris 800 000 - 1 000 000 SEK, foto interiör: Måns BergDen samling som Bukowskis har fått förtroendet att sälja har tillkommit under många år och sträcker sig från etablerade internationella konstnärer till ung, svensk samtidskonst. Samlingen omfattar även vågad design och konsthantverk.

Samtliga verk har som en naturlig del funnits tillgängliga på företagskoncernens konstor, där medarbetarna har fått ta del av samlingen i sitt vardagliga arbete samtidigt som även exponerats för kunder, leverantörer och andra besökare.

Företagets ägare beskriver inför betraktarna passionen för och syftet med samlingen som: Kultur är som syret för vår kropp. Aktiverar och stärker. För oss framåt. Steg för steg i en oändlig, positiv kurva. Bakom varje verk finns ofta en viktig historia och själ. Upplevelsen växer, om man förstår bakgrund och sammanhang. Ta er tid. Läs på. Fråga. Diskutera. Ge konsten en chans.

Syftet med vår konstsamling på våra kontor är att ge inspiration, skapa glädje för alla men också att ta ställning för konst som en viktig företeelse i samhället. Samlingen är därmed även en påminnelse om, och ett uttryck för, våra värderingar och grunder.

Konst är som begrepp inte någon helt klar definition. Ibland säger man, att konst betyder kunskap, förmåga och insikt. Enligt min mening blir konst lite, vad man själv gör den till. Det finns inte rätt eller fel. Svart eller vitt. Bra eller dåligt (nåja). Betraktaren äger.Någon kan säkert kanske tycka, att konsten tar en oberättigat stor plats i vår verksamhet. Ja, kanske. Kanske inte. Men - om man nu anser konst och kultur vara viktiga komponenter för utveckling, så måste man också bejaka den. Vad är då ett bättre kvitto på detta än att köpa ett verk av en ung trevande konstnär eller ett starkt verk av en redan etablerad?

Det viktiga med konst för mig, alla är vi olika, är ändå, att den väcker tankar, tänjer på gränser och startar processer men också att den inspirerar, utmanar och stödjer. Den måste beröra, ställa frågor och öka förståelsen. Vidga våra perspektiv. Leda till konstruktivt agerande.

Efter många års samlande kan man nog konstatera, att alla delar av vårt syfte inte uppfylls av alla verk. Stundens ingivelse är ibland bara för stark och ingen är perfekt. Det är ok att misslyckas, bara man lär sig och vill något gott.Katalogen publiceras den 2 oktober

Visning: 8 – 13 oktober, Berzelii Park, Stockholm
Auktion: 14 oktober, Arsenalsgatan 2, Stockholm

Från vänster: Eva Hild: skulptur "Prolongation", Utrop 200 000 - 250 000 kr. Karin Broos "Spegling I", Akryl på duk. Utrop 180 000 - 200 000 kr. Bernar Venet: "83,5° Arc x 8", Valsad patinerad stål. Utrop 500 000 - 600 000 krFör frågor om samlingen

Louise Wrede
Stockholm
Louise Wrede
Specialist samtida konst
+46 (0)739 40 08 19
Karin Aringer
Stockholm
Karin Aringer
Specialist fotografi och samtida konst
+46 (0)702 63 70 57
Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Specialist modern konst
+46 (0)707 78 35 71