Kan inte nå servern

Jubileumsauktioner på Bukowskis - "Stövare jagande räv i höstlandskap" av Bruno Liljefors


Bukowskis presenterar "Stövare jagande räv i höstlandskap" av Bruno Liljefors på jubileumsauktionen Important Winter Sale


Liljefors studietid blev kort - det såg han själv till genom att lämna konstakademien i förtid. Avhoppet var helt i tidens anda; elevrevolt mot akademierna kännetecknade konstundervisningen runt om i Europa mot slutet av 1800-talet. Akademierna lade ett alltför stort tvång på eleverna genom sin utformning av undervisningen, hävdade de blivande konstnärerna.

Liljefors påbörjade studierna vid konstakademien 1879 och fick då som kamrat Anders Zorn, jämnårig men redan med ett par års elevtid på nacken. Zorn ville bort från akademien och Liljefors instämde snart med honom. Ingen av de kunde se att de hade något att lära av att teckna efter gipskopior från antiken. Vidare var nakna gardister dåliga modeller, i synnerhet om man ville måla rävar, vilket Zorn påpekade för Liljefors.

Liljefors tycks dock ha uppskattat P.D. Holm - lärare i landskapsmålning - vilket kanske föll sig naturligt med tanke på att Holm tidigare funderat på att bli djurmålare och även utbildat sig till djurkonservator.

Senare uttalade emellertid Liljefors att han lärt sig mer av studiekamraten Zorn än av akademiens professorer. K.E. Russow återberättar i "Bruno Liljefors. En studie", 1929, följande minnesbild: "Liljefors erkänner gärna, att han har mycket att tacka kamraterna för, i synnerhet Anders Zorn, med vilken han ofta utbytte tankar om målarkonsten. Zorn var den förste bland kamraterna, som fullt vågade lita på satsen: Äro valörerna riktiga, så tror man sig se verklighetens detaljer. Mycket humoristiskt berättade Liljefors en gång, att han med stor omsorg hade målat en räv; även Zorn såg denna målning och avgav omdömet: 'Han ser ut som om håren vore klistrade på honom'. Han tog ett block ritpapper och målade någonting på det med mycket akvarellfärg och ymnigt med vatten. Under samtalet balanserade han skenbart ovarsamt hit och dit med blocket, så att Liljefors trodde, att han hade något skämt för sig, men då bladet var torrt, såg man ett mästerligt målat rävskinn. Liljefors tillstår, att denna demonstration, som klart visade 'hur man måste se en sak', gjorde ett djupt intryck på honom".

I auktionens målning från 1883 ger Liljefors en av sina tidigaste skildringar av räven. Kanske kan man i den - relativt sett - fria penselföringen spåra något av lärdomar från Zorn. Men också iaktta hur långt Liljefors redan avlägsnat sig från tidens sätt att framställa djur i natur, där det statiska återgivandet - som av poserande modeller - är det mest iögonfallande. Liljefors återger rävens flykt undan hundarna med den hastighetens dynamik och den exakta iakttagelse av rörelsens mekanismer som skulle bli hans signum som skildrare av vilda djur i det fria. På detta område behövde han aldrig lära något av studiekamraten Zorn.Utropspris: 600 000 - 800 000 SEK / 58 766 - 78 355 EUR

Till Stövare jagande räv i höstlandskap


När är det visning och auktion?


Bukowskis Important Winter Sale
Visning 4 – 9 december, Berzelii Park 1, Stockholm, Öppet: mån–fre kl 11–18, lör–sön kl 11–17
Auktion 10 – 11 december, Arsenalsgatan 2, Stockholm

Läs mer om auktionen och utforska katalogen >

Vid frågor eller för konditionsrapporter kontakta våra specialister


Andreas Rydén
Stockholm
Andreas Rydén
Chefsspecialist konst, Vice VD
+46 (0)728 58 71 39
Björn Extergren
Stockholm
Björn Extergren
Chef Intag och försäljning Fine Art. Specialist antika möbler, konsthantverk och asiatisk keramik
+46 (0)706 40 28 61