Kan inte nå servern

Ny säsong – Nya höjdpunkter: Lucio Fontana 'Concetto Spaziale'


Lucio Fontana Concetto Spaziale


Fram till 1940-talet levde och verkade Fontana i Italien och Frankrike, men vid utbrottet av andra världskriget reste han till Argentina. I Buenos Aires på Academia of Altamira, föddes hans idéer kring Spazialismo, den konstnärliga rörelse som Fontana grundade och som kom att spela en mycket viktig roll i hans fortsatta konstnärskap. I sitt manifest från 1946, Manifesto Blanco, uppmanade han konstnärer och likasinnade att frångå det traditionella och akademiska i konsten och våga inkludera ny teknik och vetenskap för att skapa en fjärde dimension.
En stor del i Fontanas dragningskraft var hans förmåga att sammanfoga just skulptur och måleri. Hans val av former var inkonsekvent under hela hans karriär, från geometrisk perfektion till mer svårdefinierbara former. Det handlade inte om snitten eller punkteringarna i sig, utan om processen att nå dit. Fontanas verk var en produkt av sin tid, oavsett val av medium eller teknik.
Redan 1947 började Fontana arbeta med konceptet Concetto Spaziale. Några år senare tillkom hans Pietre där han smälte samman måleri och skulptur genom att applicera tjocka färglager på duken och sedan lägga ett collage med färgade glasbitar. Kort därefter följde en period med Buchi, en perforering med hål i pappret eller duken för att bryta upp det tvådimensionella och för att söka rymden bakom målningen.
Auktionens målning är en Concetto Spaziale från 1961 i en brun ton med ett enda hål. Detta verk av Lucio Fontana belyser en betydelsefull fas i Lucio Fontanas konstnärliga utveckling. I slutet på 1950-talet var det dags för Tagli, snitten som tillsammans med Buchi blir de former som han sysselsatte sig med fram till sin död 1968. Genom Concetto Spaziale lyckades Fontana sudda ut gränserna mellan måleri och skulptur.
Till Concetto Spaziale
Utforska katalogen för Modern Art + Design

Signerad l. Fontana, Utförd 1961, Duk 57 x 47 cm. Verket säljs på Modern Art + Design 10 – 11 Maj Utrop 2 000 000 – 2 500 000 SEK.Kontakta specialsit för rådgivning och konditionsrapport


Andreas Rydén
Stockholm
Andreas Rydén
Chefsspecialist konst, Vice VD
+46 (0)728 58 71 39
Björn Extergren
Stockholm
Björn Extergren
Chef Intag & försäljning Fine Art. Specialist antika möbler, konsthantverk & asiatisk keramik
+46 (0)706 40 28 61
Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Chef konst, specialist modern konst
+46 (0)707 78 35 71
Amanda Wahrgren
Stockholm
Amanda Wahrgren
Specialist modern konst, grafik
+46 (0)702 53 14 89