Kan inte nå servern

Bukowskis presenterar Jan Torsten Ahlstrands samling


Jan Torsten Ahlstrand GAN-kännare & kulturpersonlighet


Bukowskis har fått förtroendet att sälja GAN-kännaren Jan Torsten Ahlstrands stora samling på Modern Art + Design den 10–11 maj.


Jan Torsten Ahlstrand var en stor kulturpersonlighet som arbetade med och var engagerad i många olika områden ; som akademiker, museiman, författare, kulturjournalist, ciceron mm. För auktionsvärlden kom han framförallt att ha stor betydelse som GAN–kännaren framför andra. Jan Torsten föddes 1938 i Borås. Hans far Torsten var präst och museiman med ett stort konstintresse som gick i arv till sonen. Efter studentexamen 1957 gjorde Jan Torsten militärtjänst i Stockholm och arbetade sedan under sommaren 1958 i Paris för att lära sig franska innan studier i Lund tog vid.
Han läste ekonomisk historia, konsthistoria och filosofi och tog 1960 en filosofie kandidatexamen. Parallellt med sina studier arbetade han som extra amanuens vid Arkiv för dekorativ konst (sedermera Skissernas museum). År 1962 blev Jan Torsten förste amanuens vid Konsthistoriska, senare Konstvetenskapliga, institutionen vid Lunds universitet. Under perioden 1966–1981 hade han olika tjänster vid samma institution. 1971 blev han filosofie licentiat i konsthistoria med konstteori på en avhandling om Halmstadgruppens monumentalmåleri och avlade också filosofisk ämbets– examen 1974. Några år senare, 1982, lämnade han Lunds universitet för tjänsten som kultur– och museichef i Ystads kommun där han stannade till 1989. Då vände han tillbaka till Lund, nu som chef för Skissernas museum där han var verksam fram till pensioneringen 2005.
Vid sidan av sin akademiska och museala karriär var Jan Torsten engagerad som författare, skribent och kulturjournalist. Åren 1969–1981 var han biträdande redaktör för ARIS (Art Research in Scandinavia). Han skrev regelbundet i Sydsvenska Dagbladet, Borås Tidning, Skånska Dagbladet och tidskriften Konstperspektiv. Lund hade en särskild plats i hans hjärta och kärleken var besvarad. Vid pensioneringen 2005 tilldelades han Lunds kommuns förtjänstmedalj. Från 1983 och framåt var han medarbetare i Föreningen Gamla Lund. Strax före sin bortgång skickade han in de sista bidragen till Gamla Lunds årsbok om Lundaarkitekter.


Under åren har Jan Torsten Ahlstrand skrivit flera böcker om konst och arkitektur samt varit medförfattare till många fler. Hans bok Arkitekturtermer var under flera decennier litteratur för studenter i konsthistoria på flera universitet. Jan Torsten skrev också monografin över konstnären Bengt Olson med titeln Bengt Olson – nordisk konstnär i Paris.
Ett av Jan Torstens sista stora avslutade projekt handlade symptomatiskt nog om GAN. När Sven–Harrys konstmuseum 2019 arrangerade den publikdragande utställningen Sjömanskompositioner – färgens dramatik och stadens dynamik med verk av Gösta Adrian–Nilsson kom han till utställningskommissarien Pedro Westerdahls (specialist på Bukowskis konstavdelning) hjälp. Jan Torsten var ett betydande bollplank, förmedlade kontakt med samlare, skrev en längre artikel till katalogen samt höll uppskattade visningar under utställningen.
Jan Torsten skrev själv och var medförfattare till flera böcker om GAN. Sedan många år skrev han på en omfattande monografi över GAN som han tyvärr inte hann avsluta.
Bukowskis har haft ett långt samarbete med Jan Torsten och har anlitat honom som textförfattare till flera betydande verk såväl av Halmstadgruppen som av GAN. Vi är många som har haft långa brev– och mejlkonversationer med Jan Torsten där han generöst delat med sig av sin kunskap, ofta med ett underfundigt slut som: Med GANska många hälsningar, Jan Torsten.


Samlingen kommer att säljas på Bukowskis Modern Art + Design
Visning 5 – 9 maj, Berzelii Park 1, Stockholm.
Auktion 10 – 11 maj, Arsenalsgatan 2, Stockholm.


Utforska samlingen
Läs mer om auktionen

Bukowskis — Där samlingarna säljs
Sälj din konst där du gör din bästa affär. Nordens ledande auktionshus står fortsatt för marknadens främsta resultat inom Fine Art. Bukowskis sålde under 2020 hela 8 av de 10 dyraste verken på auktionsmarknaden och uppnådde de högsta noteringarna för såväl samtida, modern som klassisk konst.


Ett urval av verk från samlingen; Otto G Carlsund "Apokalyptiskt landskap - Helvetets paradis". Gösta Adrian-Nilsson "Eiffeltornet". Sven Johnson "Svarta figurer". Erik Olson "Öde".För information Kontakta specialist


Andreas Rydén
Stockholm
Andreas Rydén
Chefsspecialist konst, Vice VD
+46 (0)728 58 71 39
Björn Extergren
Stockholm
Björn Extergren
Chef Intag & försäljning Fine Art. Specialist antika möbler, konsthantverk & asiatisk keramik
+46 (0)706 40 28 61
Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Chef konst, specialist modern konst
+46 (0)707 78 35 71
Marcus Kinge
Stockholm
Marcus Kinge
Specialist Grafik
+46 (0)739 40 08 27
Amanda Wahrgren
Stockholm
Amanda Wahrgren
Specialist modern konst, grafik
+46 (0)702 53 14 89