Kan inte nå servern

Important Winter Sale: Helene Schjerfbeck, ”Kvinna med blekröd mun”


Helene Schjerfbeck

”Kvinna med blekröd mun”


Auktionens ”Kvinna med blekröd mun” har ingått i konsthandlare Gösta Stenmans (1888–1947) samling och är märkt med arkivnr 3646. Stenman var en förgrundsfigur för den moderna konsthandeln i Finland och Sverige. Som en sann entreprenör och mecenat, inspirerad av konstnärskretsarna i Paris öppnade han sin första Stenman Konstsalong i Helsingfors 1919. Framför allt förknippas Stenman med återupptäckten av Helene Schjerfbeck. Han var envist övertygad om Schjerfbecks särart och byggde upp en egen samling med hennes verk. Den första soloutställningen ägde rum i Helsingfors redan 1917. I mellankrigstiden flyttade Stenman sin konstsalong från Helsingfors till Stockholm. Det blev en stor succé när han 1937 lanserade Schjerfbeck för en svensk publik. Konstnärinnan var då 75 år, och det var hennes andra separatutställning. Stenman var också den som uppmuntrade Schjerfbeck att omarbeta och göra nya tolkningar av sina egna äldre verk. I dessa drev hon förenklingen vidare till ett närmast andligt plan. Han beställde ett flertal nytolkade verk av henne vid 1920-talets slut vilket också innebar att konstnärinnans ekonomiska situation förbättrades.


› Signerad HS. Blandteknik på papper 38,5 x 29 cm. Utrop 1 500 000 – 2 000 000 SEK


Sedan modern avlidit 1925 sökte sig Helene Schjerfbeck till den större orten Ekenäs, väster om Helsingfors. Där höll hon sig mest för sig själv och i brist på modeller målade hon först mest landskapsbilder och en del stilleben. Hon fortsatte att studera äldre måleri och verk av i synnerhet El Greco kom att intressera henne. Hennes särpräglade egna tolkningar utgick från illustrationer i böcker och tidskrifter.


I Ateneums katalog från 1992 finns verket ”Ungdom” (Modern Schoolgirl), olja på duk, upptaget under nr 367. Porträttet är utfört 1928 och den unga flickan är avbildad i halvfigur. Modellen ser ut att vara den samma som för det aktuella porträttet ”Kvinna med blekröd mun”. I ”Ungdom” sitter den tankfulla skolflickan med blicken bortvänd. Motivet badar i ett varmt ljus och ansiktets mjuka konturer utstrålar en andlighet som kontrasterar mot skjortans markerade gröna detaljer. I den för auktionen aktuella akvarellen är det ansiktet och den långsträckta halsen som är i fokus, som i El Grecos porträtt. Skuggorna är säreget markerade och svärtade och kontrasterar mot flickans vita hud förhöjd med täckvitt. Formerna är förenklade, färgskalan asketisk och uttrycket närmast sakligt. Auktionens akvarell är ett eget verk, och vi vet ej om den tillkom före oljemålningen eller om det är en senare omarbetning av ett tidigare verk. Pappret är bearbetat och det är synligt hur Schjerfbeck har ändrat linjer och satt dit nya. Signaturen vid modellens vänstra tinning har ursprungligen varit placerad ovanför axeln.


Verket säljs på Important Winter Sale 8–10 december.


Visning 2 – 7 december, Berzelii Park 1, Stockholm.
Öppet Vardagar 11–18, helg 11–17.
Auktion Live 8 – 10 december, Arsenalsgatan 2, Stockholm.


* Mot bakgrund av nya rekommendationer kommer Bukowskis fr.o.m. den 1 december

be sina gäster att uppvisa vaccinationsbevis för evenemang inomhus för mer än 100 personer.
Vi ber dig vänligen notera detta inför visningen av Important Winter Sale.

Till verket


För förfrågningar & konditionsrapport Kontakta kategorispecialist


Björn Extergren
Stockholm
Björn Extergren
Chef Intag och försäljning Fine Art. Specialist antika möbler, konsthantverk och asiatisk keramik
+46 (0)706 40 28 61
Andreas Rydén
Stockholm
Andreas Rydén
Chefsspecialist konst, Vice VD
+46 (0)728 58 71 39
Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Chef konst, specialist modern och klassisk konst
+46 (0)707 78 35 71