Kan inte nå servern

Important Winter Sale presenterar Carl Larsson ”Hattprovningen”


Carl Larsson

”Hattprovningen”


Skolhushållet i Falun
Carl och Karin Larsson köpte år 1907 ett hus på Blindgatan 48 i Falun. Där bodde de under vintrarna tillsammans med barnen som gick i skola i staden. Sonen Pontus gick sista året på läroverket, döttrarna Lisbeth, Brita och Kersti gick på Valhalla, den elementära flickskolan. Huset kallades skolhushållet och ett år senare fick Carl Larsson möjlighet att köpa skolhushållets granngård, en liten stuga på ett rum och kök kom att bli hans etsarstuga. Där hade konstnären under senare år sin sovstuga.


Huset på Blindgatan byggdes om och en tillbyggnad gjordes som blev både salong och ateljé. Rummet fungerade både som arbetsplats åt Carl Larsson och som vardagsrum åt familjen. Med hjälp av konstnärens detaljrika målningar av sin omgivning kan vi få en inblick i hur det såg ut hos familjen Larsson i Falun.
Carl Larsson skriver själv om skolhushållet i ”Åt solsidan”:


”Där, i ateliern, sitta vi om kvällarna och dåsa; jag läser högt för min hustru, eller flickorna spela på pianot, nu för tillfället rent av fyrhändigt. Om dagarna är jag sysselsatt med att förstöra de små akvareller som jag förut målat friskt och gladt någonstans, under kontroll av naturen själv”.


› Signerad C.L inom cirkel och daterad 1918. Akvarell 99 x 68 cm. Utrop 5 000 000 - 7 000 000 SEK


Skolhushållet i Falun uthyrdes från hösten 1913 till och med 1916. Carl och Karin vistades tidvis i Stockholm där de stora barnen fortsatte sin utbildning. Endast Esbjörn var kvar, inackorderad hos hyresgästen. Etsarstugan användes som vanligt av Karin och Carl på besöken i Falun.


Först 1917 återkom Carl och Karin Larsson till Falun och då tillkom ytterligare några målningar från ateljén, bl.a. ”Kersti läser”, ”Lillianna spelar Mozart” och ”Esbjörn i nattrock”.
Den allra sista målningen från skolhushållet är den för auktionen aktuella ”Hattprovningen”, utförd 1918. Motivet är från ateljén och ljuset strömmar in från det stora fönstret som vette mot Moragatan. Den förgyllda spegeln, appliquerna och byrån är noggrant återgivna. Under fönstret anar vi den stora rosafärgade orientaliska vävnaden som förekommer i flera av konstnärens tidigare målningar från ateljén.
Döttrarna Brita och Lisbeth är porträtterade, men i fonden. Brita sitter till vänster med blicken rakt mot betraktaren medan Lisbeth provar en hatt framför spegeln. Vi ser endast hennes ansikte i spegelbilden. Britas böljande lila klänning harmoniserar med färgställningen i vävnaden i bakgrunden. Lisbeths dräkt är dovt rödrosa liksom byrån under spegeln.
Centralt placerad i bilden är en flicka ur bekantskapskretsen som sitter i en gungstol. Stolen drar blickarna till sig med sitt raka enkla formspråk och är viktig så till vida att den är utförd efter Karins idé av snickare Arnborn i Sundborn. Flickans klara röda klänning och kuddens kornblå tyg lyser mot den svala fonden och påminner om konstnärens tidigare djärva färgbehandling.


Verket säljs på Important Winter Sale 8–10 december.
Visning 2 – 7 december, Berzelii Park 1, Stockholm
Auktion Live 8 – 10 december, Arsenalsgatan 2, Stockholm
Katalog online 25 november


Läs mer om auktionen
Till verket


För förfrågningar & konditionsrapport Kontakta kategorispecialist


Björn Extergren
Stockholm
Björn Extergren
Chef Intag och försäljning Fine Art. Specialist antika möbler, konsthantverk och asiatisk keramik
+46 (0)706 40 28 61
Andreas Rydén
Stockholm
Andreas Rydén
Chefsspecialist konst, Vice VD
+46 (0)728 58 71 39
Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Chef konst, specialist modern och klassisk konst
+46 (0)707 78 35 71