Kan inte nå servern

Modern Art & Design presenterar "På stranden, Kylbergshus"/"Le Rivage" av Carl Kylberg


Carl Kylberg

"På stranden, Kylbergshus"/"Le Rivage", 1940


Carl Kylberg sökte i sitt måleri uttryck för det själsliga, det universella och allmänmänskliga. Detta ”sökande” frammanade även en stark känsla av tidlöshet i hans målningar. Att Kylberg enträget sökte uttrycka detta är klart då han var upptagen av filosofiska tankegångar kring människans existens, hennes liv och vandring här på jorden. I sina dagböcker kommenterar han löpande sitt måleri och där kan man finna nyckeln som belyser hans djuptänkande konstnärskap. Kylberg strävade aldrig efter naturtrogna tolkningar utan såg det som sin uppgift att göra sig till tolk för den djupare bakomliggande verkligheten. Trädet skulle ej avbildas såsom det såg ut och i sin dagbok skrev Kylberg:


Jag vill överbevisa människor om att deras själs ögon också kan se.


Genom att måla torrt-i-torrt får Kylberg fram en suggestiv känsla som drar betraktarens blick in mot oändligheten. Som så ofta i Carl Kylbergs konstnärskap är tidpunkten hämtad från den långsamt gryende övergången mellan natt och dag. Auktionens målning är utförd i en för Kylberg kännetecknande teknik och kolorit, där han skapar en känsla av att motivet och därmed också färgerna vibrerar.

Konstverken som tillkom i slutet av 1930-talet och början av 1940, hör utan tvekan till de mest intressanta och fulländade som Carl Kylberg skapade. Under denna period överväldigas man av exalterade färgmöten, med sprudlande koloristisk ysterhet där motiven växer fram ur skyar av färg. Spänningen mellan det tidlöst kosmiska och ögonblickets intryck av det närliggande känner man i hela Kylbergs produktion, kanske framträder det dock tydligast i hans landskap där det finns ett vitalare inslag av något elementärt jordnära. Naturkontakten, teckningen, formen och kompositionen är viktiga i hans verk. Ofta förnimmer man också det klassicistiska draget under färgskikten, han liksom fördelar bildelementen och infogar dem i en bildarkitektur.


Grundläggande struktur, byggd av horisontaler och vertikaler skapar väl disponerade scenrum besläktade med dem man möter hos klassicister som Poussin och Cézanne. I en pro memoria som Kylberg kallade ”Låt alla fyra hörnen mötas”, som han ställde upp för sig själv i början av 1940-talet, förs tankarna till någon gammal mästares lära i målarkonstens mysterier;

Loda först motivet
Tag reda på himmelsfärjen
Det ljusaste och mörkaste i motivet
Tag sedan tavlans mitt
Sök därefter lodstrecket
Och det horisontala strecket
Bestäm geometrisk figur
Sök mellantonerna
Dröm fram ett lagom perspektiv
Placera en ingång i motivet
Låt alla fyra hörnen mötas
Och låt dem möta varje riktning
Varje plan o varje modellering


I meningen ”Dröm fram ett lagom perspektiv” finner man tydligt sambandet mellan hans egen uppfordran och hans måleri.

I auktionens målning "På stranden, Kylbergshus" utförd år 1940 möter betraktaren ett lysande exempel på Kylbergs förmåga att lyfta fram och förstärka naturens egna färger. Den varma paletten målas med svepande penseldrag och konturerna är enligt Kylbergs kännetecken suddiga, men de samspelar snarare än flyter samman.


Verket säljs under vårens Modern Art + Design den 16 – 17 maj
Utrop 2 000 000 – 2 500 000 SEK

Live Auktion: 16 – 17 maj, Arsenalsgatan 2, Stockholm
Katalog Online: 2 maj
Visning 11 – 15 maj, Berzelii Park 1, Stockholm
Öppet Vardagar kl 11–18, helg kl 11–16


Till verket


Förfrågningar & konditionsrapporter Kontakta specialist


Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Chef konst, specialist modern och klassisk konst
+46 (0)707 78 35 71
Amanda Wahrgren
Stockholm
Amanda Wahrgren
Specialist modern konst, grafik
+46 (0)702 53 14 89
Skapa ett konto på Bukowskis
  • Kom igång med att köpa och sälja
  • Favoritmarkera föremål
  • Spara dina sökningar
Har du redan ett konto?