Kan inte nå servern

Important Spring Sale presenterar ett betydande verk av Alexei Petrovich Bogoljuboff (1824-1896) ur Tsar Alexander III samling

Motiv från floden Don i månljus


Alexei Petrovich Bogoljuboff var en av Tsar Alexander III:s favoritkonstnärer men också en personlig vän och rådgivare. I arvsskiftet efter den äldre brodern Nicholas Alexandrovich, som hastigt gick bort 1865, övergick hans konstsamling till kronpretendenten Alexander Alexandrovich, också han en stor konstsamlare. Den blivande Alexander III gifte sig 1866 med Prinsessan Dagmar av Danmark, Maria Feodorovna. Kronprinsparet flyttade in i Anichkovska palatset där Bogoljuboffs konstverk kom att hänga. Konstnären förblev nära vän och rådgivare till Alexander Alexandrovich och ansvarig för nyförvärv till den växande konstsamligen som skulle bestå av över 800 tavlor, varav 55 målade av Bogoljuboff. Somliga av konstnärens arbeten var gåvor men större delen var dock målade på beställning. På Bogoljuboffs initiativ tillkom 1872 en inventarieförteckning över kronpretendentens samlingar.


På en resa genom Ryssland år 1869 beställde Alexander Alexandrovich fem tavlor av konstnären. Resan gick bland annat till Krim och tidigare sålda på auktion är motiven "Krim" och "Odessas hamn" (med inventarienummer 258 och 259). Den aktuella målningen från floden Don har inventarienummer 260. I förteckningen framgår att år 1870 fick konstnären betalt för fem tavlor med inventarienummer 256-260 sammanlagt 500 rubel. Dessa tavlor hängde från 1870-talet till 1920-talet i matsalen i Alexanderpalatset i Tsarskoe Selo. Denna matsal kallades av Alexander III för Bogoljuboff-salen, och samlingen omfattade 35 målningar av Bogoljuboff.

Bogoljuboffs aktuella målning avbildar en scen på Volgas biflod Don. På stränderna är eldar tända och ett stort antal människor är samlade, troligen ”burlaker” - arbetare ur lokalbefolkningen. Under sommarmånaderna tjänade dessa män och kvinnor sitt uppehälle genom att hjälpa besättningsmännen att få båtar av grund eller att dra passagerare - och godsfartyg mot strömmen. Detta var en vanlig syn och vid 1800-talets början fanns 600 000 ”burlaker” som arbetade på Volga och de andra floderna i Ryssland. I bakgrunden till vänster anas en typ av hjulångare som användes för godstransporter på floderna i Ryssland på 1800-talet. Båttypen lämpade sig bäst under lågvatten-perioderna som inföll på Volga under somrarna. Med ångbåtarna som introducerades i mitten på 1800-talet förlorade "burlakerna" sin inkomstkälla och de förde en tynande tillvaro för att så småningom närmast försvinna vid 1900-talets början.

Scenen utgör en dramatisk nattlig vy där röken från eldarna driver i svarta sjok över himlen. Månljuset tränger sig ned och speglas i floden där full aktivitet råder trots den sena timmen. En charmig detalj är den lilla skeppshunden som står i fören på slupen som förs fram i förgrunden av ett tiotal uniformsklädda roddare. Målningen är ett av många verk av Bogoljuboff som ingick i de ryska kejserliga samlingarna tillhörande Tsar Alexander III och Maria Feodorovna. Bukowskis har tidigare sålt ”Flodbåtar på Don” som också ingick i de kejserliga samlingarna.

Efter revolutionen

Efter revolutionen 1917 nationaliserades all kejserlig egendom. Alla föremål dokumenterades noggrant och märktes med inventarienummer. Kejsarparets privata rum i Alexanderpalatset i Tsarskoe Selo öppnades som ett museum för allmänheten. Omkring 1930 beordrades sovjetiska museer att identifiera verk som kunde säljas för att få in utländsk valuta till landet. Museet i Alexanderpalatset stängdes och den stora konstsamlingen, möbler och personliga ägodelar som tidigare tillhört Tsar Alexander III och Maria Feodorovna överfördes till den Statliga Fondkommissionen Gosfond.

A tergo finns på den aktuella målningen finns etiketter från det Anichkovska palatset och Tsarskoe Selopalatsets anteckningar. Här finns också anteckningar i gult från Alexandrovski Dvorets Museum. (Den sistnämnda inventarieförteckningen gick förlorad år 1941). Numren som skrivits med blyerts på ramen och på spännramen är den Statliga Fondkommissionen Gosfonds inventarienummer 26/760/749.

Svensk proveniens

Kring 1914 stod det svenska intresset för Sankt Petersburg på topp. Exportföretag som grundats under 1890-talets industriella genombrott lockades alltmer av den ryska marknaden. I Sankt Petersburg fanns bl.a. AB Separator, Asea, SKF, Alfa-Laval, AGA, Bolinders, L M Ericsson och Nobel. Under denna tid och efter revolutionen fanns det möjlighet att förvärva möbler, konst och konsthantverk. Flera föremål med kejserlig proveniens såldes på auktion omkring 1920/30 i dåvarande Sovjetunionen. Den aktuella målningen är ett av dessa och skeppades sedan till Sverige för att sedan gå i arv inom familjen.


Verket säljs på Important Spring Sale
Utrop 800 000 - 1 000 000 SEK

Visning: 8–13 juni, Berzelii Park 1, Stockholm
Öppet: Vardagar kl 11–18, helg kl 11–16
Auktion: 14–16 juni, Arsenalsgatan 2, Stockholm

Läs mer om auktionen
Bjud på verket


Kontakta specialist


Andreas Rydén
Stockholm
Andreas Rydén
Chefsspecialist konst, Vice VD
+46 (0)728 58 71 39
Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Chef konst, specialist modern och klassisk konst
+46 (0)707 78 35 71
Mark Sjöberg
Stockholm
Mark Sjöberg
Specialist konst, grafik
+46 (0) 707 88 84 72
Rasmus Sjöbeck
Stockholm
Rasmus Sjöbeck
Assisterande specialist klassisk konst
+46 (0)727 33 24 02