Kan inte nå servern

Bukowskis presenterar: Tom Böttiger Collection

› Charlotte Gyllenhammar, Maria Miesenberger, Donald Baechler och Matthias van Arkel.


Bukowskis – där samlingarna säljs

Tom Böttiger Collection

Bukowskis presenterar Tom Böttiger Collection, en omfattande samling samtida svensk och internationell konst. Samlingen består av verk av bland andra Charlotte Gyllenhammar, Maria Miesenberger, Dan Wolgers, Martin Wickström, Astrid Sylwan och Donald Baechler.

Tom Böttiger var en välkänd person inom Stockholms konstkretsar och beskrivs av många som en konstälskare snarare än konstsamlare. Han älskade konst och konstvärlden, vilket tog sig uttryck i hans passionerade samlande och ofta djärva smak.


– Konstvärlden i Stockholm har blivit tråkigare och vi är många som saknar Toms passionerade intresse för konst, konstnären och allt annat som omger denna fantastiska värld. Det är med blandade känslor vi nu visar och auktionerar ut Toms samling. Jag vet att han gärna hade varit med och fått vara delaktig i denna visning och efterföljande auktion.

Andreas Rydén


– Ingen tror att alla konstnärer är av samma skrot och korn. Fältet är så spritt att inte alla som kallas konstnärer är det, inte ens alla som själva kallar sig konstnärer är det (men det finns sådana som är konstnärer utan att varken de själva eller andra vet om det). Gemensamt för de flesta verkliga konstnärer är ändå att de bara håller på. På liknande sätt förhåller det sig med konstsamlare. Vad är en konstsamlare om inte en som också bara håller på? Åtminstone tror jag att det gällde Tom Böttiger, han höll bara på. Han höll på så pass mycket att de gånger han höll på som mest blev han av sina kompanjoner fråntagen sitt ordinarie business card vilket ersattes med en bunt kort vilka var tomma på båda sidorna. En ömhetsbetygelse så god som någon och Böttiger var tacksam, som då kunde fortsätta hålla på. Jag har själv fått ett sånt underbart tomt kort av honom, vid en vernissage, kanske var det min egen, där Böttiger närvarade, för säg den vernissage där han inte närvarade, med eller utan tryckta business cards. Därför – Tom Böttiger var mer konstälskare än konstsamlare.

Dan Wolgers
› Tom Böttiger fångad på bild efter att ha ropat in Dan Wolgers ”Domen”, 2016.Tom Böttiger Collection


Katalogen publiceras: 21 september
Visning 29 september – 4 oktober, Berzelii Park 1, Stockholm
Auktion Live 5 oktober, Arsenalsgatan 2, Stockholm

› "Not Dark Yet", signerad Martin Wickström och daterad 2012 a tergo. Olja på duk 120 x 120 cm.Förfrågningar & konditionsrapporter Kontakta specialist


Louise Wrede
Stockholm
Louise Wrede
Specialist samtida konst, Private Sales
+46 (0)739 40 08 19
Karin Aringer
Stockholm
Karin Aringer
Specialist fotografi och samtida konst
+46 (0)702 63 70 57