754948

4. DAWID (BJÖRN DAWIDSSON), "No. 199", 1979.

Signerad Dawid och daterad 1985 och numrerad 4/5 a tergo. Vintage. Gelatinsilverfotografi, bildyta 14 x 26 cm. 37 x 47 cm inklusive originalram. Ramen utförd av konstnären.

Följerätt
Nej
Pris
Kontakta ansvarig specialist

Utställningar

Landskrona museum, "Dawid 3D", 2 december 2012 - 31 mars 2013.

Litteratur

Steven Henry Madoff, "Dawid - This is a Photograph", 2015, avbildad uppslag sid 38-39.