Samlingar

Vi är dina specialister på samlingar

En samling som byggts upp med passion över tid tenderar att bli större än delarna. Att sälja en samling, med dess specifika historia, tema, äventyrliga berättelser och helhetskänsla, kan bli en mycket attraktiv affär. The Marabou Collection, Astra-samlingen, Karin och Lars Halls samling av svenskt fotografi, Familjen Anderssons samling, samlingar av antikt kinesiskt konsthantverk, är alla exempel på mycket framgångsrika försäljningar på Bukowskis på senare år. Hemligheten bakom många av de rekordpriser som förekommit är att vi lyft fram samlingens unicitet.

Bukowskis bistår privatpersoner och företag att förvärva och förvalta samlingar av konst och antikviteter. Med vår långa erfarenhet och kännedom om uppbyggandet av samlingar kan vi rådgöra i val av verk. På individuell basis hjälper vi dig att utveckla en strategi för hur en en unik samling kan byggas upp, från grunden eller i kompletteringssyfte.

Maria Granström
Malmö
Maria Granström
Tf filialchef Malmö / Private Sales
+46 (0)739 40 08 09
Andreas Rydén
Stockholm
Andreas Rydén
Chefsspecialist konst, Vice VD
+46 (0)728 58 71 39