Vi säljer hela hem

Bukowskis erbjuder sin expertis vid värdering och försäljning av så väl fastigheter som lösöre

Bukowskis ser värdet av ett helt hem och hjälper dig att göra processen så smidig som möjligt. Ett hem innehåller fast- och/eller lös egendom och oftast tusentals föremål. Genom Bukowskis ledande position på marknaden och samarbete med fastighetsmäklare kan vi erbjuda er ett helhetskoncept där vi sköter hela er affär, från försäljning av själva fastigheten till försäljning av konst, design och antikviteter via Bukowskis kvalitetsauktioner. En av våra samarbetspartners inom fastighetsbranschen är Bernstein Real Estate.

Står du inför en flytt eller av annan anledning vill avyttra ett helt hem så hjälper specialister och etablerade mäklare i vårt nätverk dig med råd och värdering av fastigheten såväl som föremålen. Allt som önskas avyttras placeras i de forum, på de plattformar och auktioner där de får den bästa exponeringen i syfte att maximera värdet. Vi erbjuder även service för värdering av hela hem vid bouppteckningar och arvsskiften.

Kontakta våra specialister för en värdering av ditt hem


Kontakta oss:

 • Björn Extergren
  Stockholm
  Björn Extergren
  Chef Intag och försäljning. Specialist möbler, konsthantverk och asiatisk keramik
  +46 (0)8 32 63 29
 • Carl Barkman
  Stockholm
  Carl Barkman
  Chefsspecialist fine art och antikviteter
  +46 (0)708 92 19 71
 • Malou Haglund
  Stockholm
  Malou Haglund
  Värderingsman
  +46 (0)727 33 27 20
 • Sebastian Taflin
  Stockholm
  Sebastian Taflin
  Värderingsman
  +46 (0)708 92 19 78