590
499972
John Bauer
(1882-1918)

Humpe i trollskogen

Signerad J.B. och daterad 1913. Akvarell, gouache och blyerts på duk 45 x 45 cm.

Följerätt: Nej
Utropspris: 

500 000 - 600 000 SEK

55 127 - 66 152 EUR

Klubbat pris: 
460 000 SEK
Proveniens

Tidigare i vice häradshövding Walter Philipsons samling, Stockholm.
I arv inom familjen.
Därefter privat samling.

Utställningar

Jönköping, 1982.

Övrigt

Motivet baserat på Vilhälm Nordins saga "Trollsonen som hade solögon och blev skogsman", ur 1912 års utgåva av "Bland tomtar och troll".

Humpe i trollskogen är ett enastående samt, av allt att döma, helt unikt verk av konstnären, utfört på höjden av hans konstnärskap år 1913.

I "John Bauer. Sagotecknaren" från 1935 omnämner Harald Schiller 1912 års utgåva av "Bland tomtar och troll" enligt följande: "I denna och följande samlingar står Bauers sagokonst på sin höjdpunkt. Han är här helt egenartad, och, i de yppersta verken, utpräglat svensk. Inga biintressen ha inverkat på bildernas gestaltning. Tanken på dekorativ och monumental konst har ännu icke börjat dominera hans värld. Varje bild har tillkommit uteslutande med tanke på dess illustrativa karaktär. Aldrig har Bauers fantasi gestaltat med sådan friskhet och lätthet som dessa år (1912-1913)".

Det var i och med 1912 års årgång av "Bland tomtar och troll" som John Bauer lämnade lärdomens år bakom sig för att framträda som en färdig mästare. Den gråsvarta lavyrtonen från tidigare ersattes nu av en mer genomgripande kolorit. Samtidigt blev hans konst mera stiliserad samt genomarbetad. Framförallt kan man i dessa motiv se hur konstnärens ivriga studium av naturen burit frukt i Bauers återgivning av exempelvis stenar och klippblock. Den svenska naturen besjälas genom Bauers behandling och framstår som en mytisk urkraft vars gestaltning ändå bär spår av konstnärens samtid i form av de påtagliga influenserna av japonism samt den nordeuropeiska jugendstilen.

En av de populäraste sagorna i 1912 års årgång av ”Bland tomtar och troll” är Vilhälm Nordins ”Trollsonen som hade solögon och blev skogsman”. Sagan berättar om trollmodern Humpa som med sitt veka sinnelag skiljer sig från de andra trollen i skogen. Hennes rödhårige son, Humpe, är också en särling. Hans ögon är inte röda och svullna som de andra trollens, utan stora och klara ”med solglimt i på köpet”. Tack vare sina solögon kan Humpe senare lämna trollskogens ständiga mörker och ”leva dagens ljusa liv i den fria skogen och fruktas av trollen, men älskas av allt som hör solen till".

Katalognumret är av imponerande storlek (45 x 45 cm) samt för ovanlighetens skull utfört på duk. Motivet som avbildar Humpe mot en fond av Bauers typiska trollskog är daterat 1913 och ingick ursprungligen i vice häradshövding Walter Philipsons samling. Målningen hängde då i Philipsons paradvilla i Stockholm vilken uppfördes år 1914-16 efter ritningar av arkitekt Ivar Tengbom. Sedan år 1935 har byggnaden emellertid tjänat som beskickningsbyggnad och idag utgör den Polens ambassad.

Efter Philipson har målningen ingått i ytterligare en privat samling. Senast verket ställdes ut offentligt var på Jönköpings länsmuseum år 1982.

Konstnär/formgivare

Uppvuxen i Jönköping kom Bauer hela livet att i sin konst återkomma till den småländska, orörda naturen med sin mystik, där troll och andra sagofigurer syns växa fram ur klippblocken. Under studieåren fascinerades han visserligen av det tidiga tyska och italienska måleriet men återvände snart till den svenska sagoskogen. Efter giftermålet blev hans hustru prinsessan med det blonda håret, medelpunkten i så många av teckningarna, bl.a. till ”Tomtar och troll”, som han började utge 1907 och gav honom rangen av vår främste sagoskildrare. Hela familjen Bauer omkom vid ångaren Per Brahes förlisning på Vättern.
Representerad på Sveriges större museer samt i privatsamlingar i Tyskland och USA.

Läs mer
Om auktionen
Köpinformation
Kontakta specialist
Pedro Westerdahl
Stockholm
Pedro Westerdahl
Specialist klassisk konst 1800/1900-tal
+46 (0)8 614 08 05