Kan inte nå servern
642
538940

Ernst Josephson

(Sverige, 1851-1906)
Utropspris
80 000 - 100 000 SEK
7 290 - 9 110 EUR
7 660 - 9 570 USD
Klubbat pris
90 000 SEK
Köpinformation
Ernst Josephson
(Sverige, 1851-1906)

"Dynamiten"

Signerad Ernst Josephson. Utförd 1884. Pannå 41 x 26,5 cm.

Proveniens

Hovintendent Gösta Stenmans samling.
Privatsamling.

Utställningar

Liljevalchs Konsthall, Stockholm, "Ernst Josephson. Minnesutställning", utställning anordnad av Nationalmuseum, Göteborgs Konstmuseum och Liljevalchs Konsthall, 10 feb - 11 mars 1951, kat nr 162.
Städtisches Kunstmuseum, Bonn, 1979.
Museum Bochum, 1979.

Övrig information

Katalognumret är en skiss till takmålningen i Fürstenbergska palatsets tavelgalleri, Göteborg (numer i samlingarna på Göteborgs Konstmuseum).

"Dynamiten" utfördes på uppdrag av konstmecenaten Pontus Fürstenberg. Denne hade engagerat ett flertal av sina konstnärsvänner för att dekorera taket i sitt galleri. Till skulptören Per Hasselbergs sex figurgrupper hörde målade medaljonger utförda av bl. a. Ernst Josephson och Carl Larsson. Ämnesvalen var allegorier över uppfinningar och naturkrafter. I synnerhet sådana fenomen som magnetism och elektricitet vilka kunde sättas i samband med hypnos och andra psykiska krafter. Ämnen av detta slag var högsta mode i Paris under senare delen av 1880-talet och engagerade många.

Formgivare

Ernst Josephson var en svensk bildkonstnär född i Stockholm. Han studerade vid Konstakademien i Stockholm, vid Ecole des Beaux-Arts, på Louvren samt på resor till Holland, Italien och Frankrike. Josephson organiserade och ledde opponentrörelsen som motsatte sig Konstakademiens arbete och krävde en modernisering och reformering av konstutbildningen och konstnärsstödet. I opponentrörelsen ingick även konstnärer som Richard Berg, Nils Kreuger, Karl Nordström, J.A.G. Acke, Gustaf Fjaestad och Eugène Jansson. Två kända verk av Josephson är ”David och Saul” från 1878 och ”Strömkarlen” från 1884. Som porträttmålare utförde han en rad storartade bilder bl.a. av konstnärskollegor och landskapscener, präglade av psykologisk skarpblick och vittnande om hans lysande färgbegåvning. I stora skildringar med historiska och bibliska motiv framträder ett dramatiskt färg- och ljusspel i målningarnas många detaljer. Hans liv kom att präglas av personliga tragedier inom familjen jämsides med stora framgångar som konstnär, dock inte av ekonomiskt slag. Utblottad började han ägna sig åt spiritism och religiösa grubblerier och drabbades av sinnessjukdom. Under sjukdomstiden skapade han ett stort antal visionära målningar och teckningar med motiv från sagornas och myternas värld. Josephson är en av Sveriges främsta konstnärer genom tiderna.
Representerad på alla stora museer i Sverige samt i Danmark, Norge och Finland.

Läs mer