953B
665592
Olof Arborelius
(1842-1915)

"Sommarnatt i Dalarne"

Signerad Arborelius och daterad 1874. Duk 102 x 144 cm. Förgylld och ornamenterad originalram.

Följerätt: Nej
Utropspris: 

50 000 - 60 000 SEK

5 353 - 6 424 EUR

Klubbat pris: 
Återrop
Proveniens

Direktör Algot Bergström (gift med Signe Essén), Stockholm.
Privat ägo.

Utställningar

(Möjligtvis) Stockholm, "Taflor af Professor Olof Arborelius exponerade i Konstföreningen 1915", kat nr 6 (”Efter solnedgången”, till salu för 1000 kronor).
Nationalmuseum, Stockholm, "Olof Arborelius. Minnesutställning", 11 februari - 10 mars 1943, kat nr 85 (utlånad av Direktör Algot Bergström, Stockholm).

Litteratur

Viggo Loos, "Friluftsmåleriets genombrott i svensk konst 1860-1885", SAK, 1945, omnämnd sid 144.

Övrigt

Olof Arborelius återvände 1874 till Sverige efter en tre år lång utlandsvistelse i Italien och Frankrike. Under sommaren vistades han på sin hemort i Dalarna men även på Herrhamra på Torön i havsbandet. Vistelsen på Torön resulterade bl. a. i målningen "Skärgårdslandskap från Torön" vilken samma år köptes in av Nationalmuseum.

Åren 1875 och 1876 gjorde han två ytterligare resor till Frankrike. 1876 målade han i Paris bl. a. "Vinterdag i Dalarna" vilken han ställde ut på Salongen. Genom Alfred Wahlbergs försorg såldes den till den kända franska konsthandlaren Goupil.

Det realistiska utförandet av fåglar i flykt i den aktuella målningen är unikt i svensk konsthistoria vid detta tidsskede. Dittills hade studier av fåglar enkom förekommit i ornitologiskt eller rent avbildande syfte. Först med Bruno Liljefors började fåglarnas flykt studeras.

Konstnärens plats i svenska folkets medvetande belyses rätt väl av den omröstning, som gjordes vid Svenska
Turistföreningens jubileumsutställning ”Svensk natur i svensk konst” våren 1935. Publiken hade att rösta på den tavla, som ansågs riktigast och vackrast återge ett typiskt svenskt landskap. Med dominerande röstövervikt korades Arborelius målning ”Utsikt över en sjö vid Engelsberg i Västmanland”, från 1893, i Nationalmuseum.

Köpinformation
Kontakta specialist
Pedro Westerdahl
Stockholm
Pedro Westerdahl
Specialist klassisk konst 1800/1900-tal
+46 (0)8 614 08 05