Kan inte nå servern
334
895722

Carl Kylberg

(Sverige, 1878-1952)
Utropspris
250 000 - 300 000 SEK
22 700 - 27 300 EUR
23 800 - 28 500 USD
Klubbat pris
Återrop
Omfattas av följerätt

Enligt lag betalar köparen en konstnärsavgift för detta konstverk. Avgiften är som högst 5%. Ju högre försäljningspris desto lägre procentsats. För mer information kring denna lag:

I Sverige: BUS
I Finland: Kuvasto och följerätt och Kuvasto

Köpinformation
För konditionsrapport kontakta specialist
Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Chef konst, specialist modern och klassisk konst
+46 (0)707 78 35 71
Carl Kylberg
(Sverige, 1878-1952)

"Väntan"

Signerad Kylberg. Duk 50 x 61,5 cm.

Proveniens

Konstnärens bror Erik Kylberg.

Litteratur

Brita Knyphausen: Carl Kylberg, Färg och idé, Malmö 1965, kat nr 192 i förteckningen. Se sid 148-149, foton från Liljevalchs jubileumsutställning 1956 resp Carl Kylbergs minnesutställning på Liljevalchs 1954. Jfr m Väntan, avbildad i färg sidan 216.
Moderna Museet: Carl Kylberg 21/8-10/10 1976, se bild på ”Väntan”
Nils Ryndel m fl: Carl Kylberg, Väntan II, helsida färg sid 67, Stockholm 1992.

Övrig information

Carl Kylbergs målningar från 1930-talet hör, enligt författaren och experten Brita Knyphausen, till hans främsta. Stärkt av samtida framgångar var Kylbergs arbetskapacitet till synes outtömlig under den här perioden. Med kompositioner som ”Väntan” fulländar Carl Kylberg sitt 1930-talsmåleri. I detta aktuella verk har konstnären funnit sitt eget och tongivande språk; ett måleri som ligger nära det abstrakta och där de klara färgerna spelar den förnämsta rollen som förmedlare av känslor och visioner. Detta sätt att måla väckte i samtiden uppretade känslor.

Auktionens målning ”Väntan” är ett centralt verk från konstnärens mest intensiva period, i slutet av 1930-talet. Motivet med havet, de väntande paret och det tyst inseglande skeppet har kommit att bli ett av Carl Kylbergs mest berömda. ”Väntan” finns i parallella versioner på Moderna Museet i Stockholm och på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn. Auktionens målning förvärvades initialt av konstnärens bror Erik Kylberg (1882-1947).

Som så ofta i Carl Kylbergs konstnärskap är tidpunkten hämtad från den långsamt gryende övergången mellan natt och dag. ”Väntan” är utförd i en för Kylberg kännetecknande teknik och kolorit, där han skapar en känsla av att motivet och därmed också färgerna vibrerar.

Konstnär

Carl Kylberg, född år 1878 och död år 1952, anses vara en av portalgestalterna i den svenska 1900-tals konsten. Han var elev vid arkitekturavdelningen på Berlins högskola och sedan elev för Carl Wilhelmson 1889 på Valands målarskola i Göteborg.

Kylberg slog igenom sent, debuterade som målare 1919 med Februarigruppen på Liljevalchs. Han blev känd för en större allmänhet först vid 50 års ålder, men fortsatte livet ut att vara omstridd som konstnär. Han hade en ständig konstnärlig antagonist i Isaac Grünewald och samma år som nazisterna i Tyskland satte in den avgörande stöten mot Entartete Kunst och i stort sett hela modernismen stoppade regeringen ett köp av målningen "Uppbrottet" för Nationalmuseum i Stockholm. Carl Kylberg sökte i sitt måleri uttryck för det själsliga, det universella och allmänmänskliga. Detta ”sökande” frammanade även en stark känsla av tidlöshet i hans målningar. Att Kylberg enträget sökte uttrycka detta är klart då han var upptagen av filosofiska och religiösa tankegångar kring människans existens, hennes liv och vandring här på jorden. I sina dagböcker kommenterar han löpande sitt måleri och där kan man finna nyckeln som belyser hans djuptänkande konstnärskap. För den unge Kylberg blev religionen först en begränsning, och via ett stipendium kunde han resa till Berlin där han stimulerades av den intellektuella miljön och kunde läsa litteratur som annars var strängt förbjuden i hans hem där religionen alltid var närvarande.

Senare i livet skulle Kylberg åter finna en väg tillbaka till religionen och i flera av hans målningar utgör det religiösa ett centralt motiv. Kylberg ansåg konstnären vara en visionär, som med kreativitet tolkar samtidens symboler och synliggör dem för andra.

Läs mer
Skapa ett konto på Bukowskis
  • Kom igång med att köpa och sälja
  • Favoritmarkera föremål
  • Spara dina sökningar
Har du redan ett konto?