Kan inte nå servern
224A
907067

CARL BLANK, KEJSERLIGA KRIGSVETENSKAPSAKADEMINS BOUTON, GULD, S:T PETERSBURG OMKRING 1900

Carl blank, kejserliga krigsvetenskapsakademins bouton, guld, s:t petersburg omkring 1900.
Carl blank, kejserliga krigsvetenskapsakademins bouton, guld, s:t petersburg omkring 1900.
Carl blank, kejserliga krigsvetenskapsakademins bouton, guld, s:t petersburg omkring 1900.
Carl blank, kejserliga krigsvetenskapsakademins bouton, guld, s:t petersburg omkring 1900.

Kejserliga krönta dubbelörnen omgiven av lagerkrans med korslagt skjutmått och hammare. Mästarstämpel CB samt guldhalt 56. Höjd 26mm

Följerätt: Nej
Utropspris: 

8 000 - 10 000 SEK

821 - 1 027 EUR

Klubbat pris: 
6 000 SEK
Proveniens

Gustaf (Gösta) Nobel (1886-1955)
Därefter i arv

Litteratur

Utställningskatalog Nationalmuseum, Carl Fabergé, Tsarens guldsmed, Stockholm 6 juni-19 oktober 1997, jämför nr 260

Köpinformation