Kan inte nå servern
272
960937

Carl Kylberg

(Sverige, 1878-1952)

"Aftonens ljus och mörker"

Duk 86 x 100 cm. Utförd omkring 1935-1936.

Följerätt: Ja
Utropspris: 

225 000 - 250 000 SEK

23 030 - 25 589 EUR

Klubbat pris: 
350 000 SEK
Tilläggslista

Ramen är inte utförd av Ruth Kylberg.

Proveniens

Privat samling Danmark, förvärvad direkt från konstnären.
Privat samling, Sverige.

Litteratur

Konsthallen, Göteborg, "Carl Kylberg", 1936, jämför kat nr 454.
Konstakademien, Stockholm, "Utställning. Carl Kylberg" 1937, jämför kat nr 188.
Konstgalleri Stenmans Dotter, Helsingfors 1939, jämför kat nr 5.
Brita Knyphausen, ”Carl Kylberg”, ”Aftonens ljus och mörker”, omskriven sid 253, nr 188.

Övrigt

Aftonens ljus och mörker”, den kraftfulla avbildning som visar kustlandskapet mellan Danmark och Skåne, blev i mitten av 1930-talet ett signum och motiv som Carl Kylberg återkom till. Man kan idag följa Carl Kylbergs utveckling av ”Aftonens ljus och mörker”, eller ”Aftonglöd” som Kylberg först valde att kalla bildkompositionen. Från små skisser och studier, utförda i blyerts eller olja på duk, fram till konstnärens två finalnummer: två magnifika oljemålningar, med samma titel och i ett för konstnären stort format.

De båda huvudmålningarna utfördes i samma storlek, 86 x 100 cm.
Den ena förvärvades av Gösta Stenman, känd gallerist i Helsingfors och Stockholm under första halvan av 1900-talet. Gösta Stenman var en välkänd societetsperson. Dennes "Aftonens ljus och mörker” kom att visas vid flera retrospektiva Kylberg-utställningar, som på Konsthallen i Göteborg 1936, Konstakademien i Stockholm 1937 och på Gösta Stenmans familjeägda galleri i Helsingfors 1939. Från samtliga dessa utställningar finns katalogförteckningar, rörande "Aftonens ljus och mörker".

Auktionens målning, som är den mest utmålade av de två, förvärvades av en samlare i Danmark. Detta verk har inte visats på museum tidigare. Målningen är med stor sannolikhet utförd i Carl Kylbergs kombinerade sommarhus och ateljé, "Kylbergshus", i Aalsgaarde. Den danske samlaren förvärvade den nu aktuella målningen, direkt av konstnären, vid ett besök i ateljén. Samme samlare hyrde även Carl Kylbergs sommarhus i Aalsgaarde 1936-41, under de år som Carl Kylberg avstod att resa till Danmark bl.a på grund av pågående världskrig.

"Under trettiotalet deltog Kylberg i en rad framgångsrika utställningar som utlöste en intensiv arbetslust. Det bidrog till att hans produktion under det decenniet kanske anses som den tyngsta. Hans kapacitet var mycket stor och framgången vid Göteborgsutställningen 1936 blev för honom personligen den mest värdefulla.
Där ställdes målningen ut som "Aftonglöd" ett namn som vid hans stora retrospektiva utställning 1937 på Konstakademien ändrades till "Aftonens ljus och mörker". De havsbilder som då visades hade utförts under somrarna 1935 och 1936 i Ystad, där han vistades medan hans hus i Danmark reparerades. Utställningen fick mycket beröm trots att både motståndare och beundrare hörde till kritikerskaran. Erik Blomberg kallade Kylberg för färgdiktare eller färgmusiker och skrev "Färgen är i och för sig stämningsväckande liksom musikens toner - fast mera bunden än musiken - och för alla dem som i konsten söka befrielse från en tryckande verklighet får ett sådant måleri, som inte strävar efter naturillusion utan en musikalisk omdiktning och fantasiflykt, lättare ett evangelistiskt skimmer, framförallt i verklighetshårda tider. Det är naturligt om målaren då frestas att alldeles lämna det jordiska och hänge sig åt inre extaser..”

Köpinformation
För konditionsrapport kontakta specialist
Amanda Wahrgren
Stockholm
Amanda Wahrgren
Specialist modern konst, grafik
+46 (0)702 53 14 89