439E
990776

Bruno Liljefors

(Sverige, 1860-1939)
Bruno liljefors, morkulla (scolopax rusticola).
Bruno liljefors, morkulla (scolopax rusticola).
Bruno liljefors, morkulla (scolopax rusticola).

Morkulla (Scolopax rusticola)

Intygad a tergo av Gustaf Jaensson (1891-1981), chefskonservator Nationalmuseum från 1921: "Ovanstående målning är ett originalarbete av Bruno Liljefors intygar Gustaf Jaensson" och stämplad: "Konservatorn/Konstavdelningen/Nationalmuseum". Olja på duk 35,5 x 50,5 cm.

Följerätt: Nej
Utropspris: 

50 000 - 60 000 SEK

5 040 - 6 048 EUR

Klubbat pris: 
50 000 SEK
Proveniens

Konstnärens kvarlåtenskap vilken förvaltades av Uplands Enskilda Bank, Uppsala.

Utställningar

(Möjligtvis) Uppsala, Uppsala Konstförening, Bruno Liljefors Utställning, 1934 under "Skisser".

Övrigt

Bruno Liljefors utförde en rad oljestudier av både djur och deras biotoper. I vissa fall utförda han sina djurstudier av rent zoologiskt intresse, i andra kom dessa att utgöra förstudier ämnade att ingå i större kompositioner. Hans oljestudier är sällan signerade då avsikten inte var att sälja dem. De såldes först efter hans bortgång genom Uplands Enkilda Bank som handhade dödsboet.

Köpinformation
För konditionsrapport kontakta specialist
Pedro Westerdahl
Stockholm
Pedro Westerdahl
Specialist klassisk konst 1800/1900-tal
+46 (0)761 36 66 33