Kan inte nå servern
105
1211882

PLÅTMYNT, 8 daler SM 1659 (Karl X Gustav), Avesta.

Utropspris
2 000 000 - 2 200 000 SEK
183 000 - 201 000 EUR
192 000 - 212 000 USD
Klubbat pris
2 000 000 SEK
Köpinformation
För konditionsrapport kontakta specialist
Björn Extergren
Stockholm
Björn Extergren
Chef Intag och försäljning Fine Art. Specialist antika möbler, konsthantverk och asiatisk keramik
+46 (0)706 40 28 61
PLÅTMYNT, 8 daler SM 1659 (Karl X Gustav), Avesta.

Koppar. 557 x 300 mm. 14,436 kg. Ett mycket vackert exemplar. RR (6-10 ex. i privata samlingar).

Proveniens

Ex Dr. Axel Wennergren
Ex P.O. Nordin
Köpt på Ahlströms Myntauktioner i Stockholm, auktion 50, 19-20 november 1994, katalognummer 153.
Därefter i arv.

Litteratur

Axel Wahlstedt, De stora plåtmynten. Numismatiska Meddelanden XXV, 1930.
Ahlström, Almer, Hemmingsson, Sveriges mynt 1521-1977, Stockholm 1976, SM 45.
Bertel Tingström, Plate money, The world's largest currency, Stockholm 1986.

Övrig information

Plåtmynten är världens största präglade mynt. P.g.a. brist på myntsilver användes från 1624 även koppar som svensk myntmetall. Från 1644 tillverkades plåtmynt i Avesta. Världens största mynt, med valören 10 daler SM (silvermynt) och en vikt av 19,7 kg, tillverkades i Avesta under åren 1644 och 1645 i 26.774 exemplar, varav endast åtta finns kvar idag, alla i offentliga samlingar utom två. Plåtmynten fungerade både som mynt och vara, vilket innebar rätt att använda metallen till annat ändamål. Tiodalern exporterades som koppar bl.a. till Ryssland och smältes sedan ner till andra ändamål. Tiodalern var för tung för den normala penningcirkulationen och 1649 beslutade rådet att prägla lägre valörer: 1, 2, 4 och 8 daler. Enligt myntförordningen från 19/4 1649 skulle en 8 daler SM väga 14,492 kg, och är således världens näst största mynt. Plåtmynten upphörde att vara lagligt betalningsmedel 1777, men 1786-1809 återupptogs tillverkningen för exportändamål.
8 daler SM, med sin vikt av ca 14,5 kg, präglad mellan 1652 och 1682 (13 olika år) är därmed den högsta valören som kan förvärvas av en samlare. I de flesta fall är upplagorna okända, vilket bl.a. gäller för 1659. De flesta smältes ned efter att kopparpriset gått upp. Enligt A. Wahlstedt (1930) inventering av bevarade mynt 1930 var drygt 40 exemplar kända av 8-dalar från året 1659. Numismatikern Bertel Tingström har senare bekräftat förekomsten av 24 exemplar av dessa. I privat ägo finns sannolikt 6-10 ex.