106
1235244
Aktiebrev, Ahlingsåhs Manufaktur Werk (Manufactur-Societet), No 212, 1728, ett tryckt förordnande medföljer.
Aktiebrev, ahlingsåhs manufaktur werk (manufactur-societet), no 212, 1728, ett tryckt förordnande medföljer.
Aktiebrev, ahlingsåhs manufaktur werk (manufactur-societet), no 212, 1728, ett tryckt förordnande medföljer.
Aktiebrev, ahlingsåhs manufaktur werk (manufactur-societet), no 212, 1728, ett tryckt förordnande medföljer.
Aktiebrev, ahlingsåhs manufaktur werk (manufactur-societet), no 212, 1728, ett tryckt förordnande medföljer.
Aktiebrev, ahlingsåhs manufaktur werk (manufactur-societet), no 212, 1728, ett tryckt förordnande medföljer.
Aktiebrev, ahlingsåhs manufaktur werk (manufactur-societet), no 212, 1728, ett tryckt förordnande medföljer.
Aktiebrev, ahlingsåhs manufaktur werk (manufactur-societet), no 212, 1728, ett tryckt förordnande medföljer.
Aktiebrev, ahlingsåhs manufaktur werk (manufactur-societet), no 212, 1728, ett tryckt förordnande medföljer.

utställt den 31 december 1728 på Elias von Walcker.
Transporterat till Patrick Alströmer 1762.
Svart lacksigill med alliansvapen: von Yxkull-von Walcker
Medföljer ett tryckt förordnande från Riksens Ständer avseende Consul (Jonas) Ahlströms memorial av den 9 februari 1728.

Följerätt: Nej
Utropspris: 

25 000 - 35 000 SEK

2 358 - 3 302 EUR

Klubbat pris: 
48 000 SEK
Proveniens

Elias von Walcker (1660-1733)
i arv till hans enda barn
Anna Margareta von Walcker (1694-1763) gift von Yxkull.
Hennes dotterdotter var gift med August Alströmer, bror till Patrick

Litteratur

Strandberg, B; Wiséhn, I mfl: Svenska Aktiebrev före 1850, sidan 19, jfr bilder sidan 16-18

Övrigt

Alingsås manufakturverks aktiebrev räknas som Sveriges äldsta (första) bevarade aktiebrev. 1724 erhöll Jonas Alström (adlad Alströmmer 1751) privilegium att upprätta en yllemanufaktur i Alingsås. 1728 utfärdades aktiebrev baserade på"låtter" om vardera 100 daler silvermynt. Verket kom succesivt att övergå i släkten Alströmers ägo på 1760-talet utan att societeten formellt upplöstes.
Anna Margareta von Walckers dotterdotter var gift med August Alströmer, bror till Patrick Alströmer som hon överlät aktien till.

Om auktionen
Köpinformation
Kontakta specialist
Carl Barkman
Stockholm
Carl Barkman
Chefsspecialist fine art och antikviteter
+46 (0)708 92 19 71