429
1212047
Anders Zorn
(Sverige, 1860-1920)
Anders zorn, "gammal spegel".
Anders zorn, "gammal spegel".
Anders zorn, "gammal spegel".
Anders zorn, "gammal spegel".
Anders zorn, "gammal spegel".
Anders zorn, "gammal spegel".
Anders zorn, "gammal spegel".

"Gammal spegel"

Signerad Zorn och daterad 1915. Olja på duk 122 x 92 cm.

Följerätt: Nej
Utropspris: 

4 000 000 - 5 000 000 SEK

377 358 - 471 698 EUR

Klubbat pris: 
3 600 000 SEK
Proveniens

Direktör Axel Jacobsens samling, Stockholm; generalkonsul Torsten Kreugers samling, Stockholm; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 294, "Generalkonsul Torsten Kreugers samling", 15-17 februari 1934, kat nr 22; fabrikör Herman Stenbergs samling, Stockholm; godsägare P.J. Högfeldt, Nyborg, Bålsta; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 472, "Internationella Vårauktionen", 24-27 april 1990, kat nr 297; Stockholms auktionsverk, "Stora Kvalitén", 30 maj-1 juni 2007, kat nr 2176; privat samling.

Utställningar

Liljevalchs Konsthall, Stockholm, "Invigningsutställning. Larsson-Liljefors-Zorn", mars-april 1916, kat nr 127; Liljevalchs Konsthall, Stockholm, "Anders Zorn. Minnesutställning", 1 mars-6 april 1924, kat nr 179.

Litteratur

Ernst Malmberg, "Larsson-Liljefors-Zorn. En återblick", 1919, omnämnd sid 124 samt avbildad helsida; Tor Hedberg, "Anders Zorn. 1894-1920", SAK, 1924, omnämnd sid 144-145 samt avbildad sid 139; Karl Asplund, "Bukowskis. Ett konsthandelshus i Stockholm 1870-1945", 1945, omnämnd sid 152; Gerda Boëthius, "ZORN. Tecknaren. Målaren. Etsaren. Skulptören", 1949, omnämnd sid 512-513 samt sid 519, avbildad i färg på helsida, plansch 35 och upptagen i verkförteckningen under 1915, sid 554; Hans Henrik Brummer, "Till ögats fröjd och nationens förgyllning - Anders Zorn", 1994, omnämnd sid 313 under år 1915 i "Kronologi".

Övrigt

Anders Zorn kom efter sekelskiftet 1900 att framstå som en ivrig förfäktare av hembygdens kultur där målet var att göra dalsk lokalkultur till en nationell angelägenhet.

Zorns vurm för hembygden kunde ta sig direkta uttryck i form av fastighetsförvärv samt ut- och tillbyggnader av det befintliga fastighetsbeståndet. Ateljén i Mora, ursprungligen ett uråldrigt eldhus från Fåsås, kom snart att kompletteras med en annan timmerbyggnad, det s.k. Risaloftet, vilket i anslutning till ateljén uppfördes invid Zorngårdens huvudingång.

Yttermera sporrad av sina byggnadsantikvariska projekt med dess tillhörande påverkan på hans konstnärskap började Zorn längta efter en egen fiskarstuga. Zorn hade redan funnit en lämplig plats: ”mitt emot Gobsberget och Gopelåns mynning där berget speglade hela sitt majestät i vattnet”. Zorn införskaffade en komplett bibehållen stuga från 1766, ”en av de enda som fanns kvar med ryggåstak i Mora”, köpte tomtmarken ifråga och lät sedan uppföra stugan med hjälp av sina morbröder Lars och Per.

Platsen kunde inte ha varit bättre vald enligt Zorn: ”skyhöga furor och granar och vid dess fot en härlig källbäck, så på andra sidan stugan den rinnande Dalälven och bortom denna det ståtliga Gopsberget. Det var idealiskt och jag började redan följande sommar på att stanna där så snart stugan blivit färdig”.

Zorn återkom ofta till: ”Gopsmorsstugan, denna så fridfulla och för min konst och hälsa så viktiga vrå bland skyhöga granar och med Dalälven porlande därutanför sin väg till havet”. Ofta tog han även emot besök, akademiledamoten Karlfeldt övernattade i stugan och Bruno Liljefors reste dit för att få sitt porträtt målat i den vintervita granskogen.

Vanligtvis arbetade Zorn i Gopsmor åtminstone två perioder per år. Vintertid oftast i januari och sommartid strax före midsommar. Framförallt rörde det sig om modeller avbildade i stugans eldsken eller i färd med någon aktivitet utomhus.

Det var i denna säregna miljö som "Gammal spegel" utfördes år 1915. När målningen påföljande år inkluderades i den prestigefulla invigningen av Liljevalchs Konsthall i Stockholm väckte den stor beundran. Johnny Roosval, till exempel, ägnade den en fin analys i sin recension. Gerda Boëthius beskrivning av konstverket förtydligar också dess betydelse:

"Ett av de förnämsta verken i Gopsmor dessa år är 'Gammal spegel'. Scenen är som vanligt geometriskt klart uppbyggd och bordet ger diagonalen, medan modellerna upprepa ett form och linjeackord. Ljuset kommer från fönstret till vänster, men också från gaveln och halva flickans kropp ligger i skugga. Luften är varm från spisens icke synliga eld. Färgen är djup och mustig, de röda hårbanden stråla som koraller och guldet i den lilla spegelns torftiga ram gnistrar. Det kan ifrågasättas om Zorn någonsin nått högre, då det gällde målandet av en naken kvinnokropp, och ljusets spel är lika mästerligt skildrat som i 'Brödbakning', 'Margit', 'Röd sand' och andra av hans största verk".

Målningen ingick tidigare i direktör Axel Jacobsens berömda samling där den hade sällskap av betydande verk av konstnärer som Carl Larsson, Bruno Liljefors, prins Eugen och Nils Kreuger. Mest utmärkande för samlingen var emellertid dess imponerande bestånd av verk utförda av Anders Zorn. Till de dyrgripar som återfanns i samlingen hör bl. a. "Brödbakning" (olja på duk, 95 x 140 cm, 1889, privat ägo), "Utsikt från Skeppsholmskajen" (olja på duk, 69 x 100 cm, 1890, privat samling), "Midnatt" (olja på duk, 69 x 103 cm, 1891, Zornmuseet, Mora) samt "Spetsknypplerskor i Venedig" (olja på duk, 92 x 65 cm, 1894, privat samling).

I "Svenska hem i ord och bilder" år 1930 presenteras Jacobsens hem under rubriken 'En konstälskares hem i Djursholm'. Artikelförfattaren, Nils Lago-Lengquist, ger där följande bakgrund till Jacobsens enastående samling:

"Från fadern ärvde direktör Jacobsen sitt starka intresse för tavlor. Han berättar själv, huru han fick blodad tand och blev konstsamlare. Vid något tillfälle kom han att se Zorns 'Sjöbloms eka', blev förhäxad, och den ekan blev farkosten, som skulle föra honom in i konstens armar. När han väl förvärvat dyrgripen, vaknade lusten efter mera Zorn, och när han sedermera kom att knyta varaktiga vänskapsband med den store konstnären, måste han motståndslöst ge efter för sin överhandtagande lust att äga alstren av hans stift och pensel. Stycke efter stycke realiserade han denna sin längtan, och den Zornsamling som nu pryder det ståtliga hemmet, torde vara utan många motstycken".

Om auktionen
Köpinformation
Kontakta specialist
Pedro Westerdahl
Stockholm
Pedro Westerdahl
Specialist klassisk konst 1800/1900-tal
+46 (0)761 36 66 33