Kan inte nå servern
516
1191068

Carl Larsson

(Sverige, 1853-1919)

"Bikuporna"/"Hos gubben Morot"

Signerad Carl Larsson och daterad 1884. Akvarell 64 x 48 cm.

Följerätt: Nej
Utropspris: 

700 000 - 900 000 SEK

66 200 - 85 100 EUR

67 300 - 86 500 USD

Har du ett liknande föremål du vill få värderat? Vi har de högsta slutpriserna i Skandinavien. Kontakta oss.
Införselmoms

Införselmoms (12%) tillkommer på klubbat pris. För ytterligare information vänligen kontakta kundservice, alternativt +46 8-614 08 00.

Proveniens

Ursprungligen i konstnären August Hagborgs samlingar (i lysningspresent från Carl Larsson); Fritzes Kungl. hovbokhandel, Stockholm (omkring 1920); privat samling U.S.A. (inköpt 1928 genom förmedling av Fritzes).

Utställningar

Konstföreningen, december 1884; Theodor Blanchs Konst-Salon, Kungsträdgården, Stockholm, "Från Seinens strand. Svenska artisterna i Paris utställning", 1885, kat nr 59 a (avbildad helsida i katalog); Liljevalchs Konsthall, Stockholm, "Invigningsutställning. Larsson-Liljefors-Zorn", mars-april 1916, kat nr 5; Liljevalchs Konsthall, Stockholm, "Carl Larsson. Minnesutställning", 6 mars - 5 april 1920, kat nr 31.

Litteratur

"Från Seinens strand", utställningskatalog, Theodor Blanchs Konst-Salon, Kungsträdgården, Stockholm, 1885, avbildad helsida; Ernst Malmberg, "Larsson-Liljefors-Zorn. En återblick", 1919, omnämnd sid 8 och avbildad helsida i planschdelen; Georg Nordensvan, "Carl Larsson. I. 1853-1890", SAK, 1920, omnämnd sid 107 och 113 samt avbildad helsida sid 115; Georg Nordensvan, "Carl Larsson. II. 1890-1919", SAK, 1921, upptagen i verkförteckningen sid 223; Görel Cavalli-Björkman och Bo Lindwall, "The World of Carl Larsson", 1982, sid 17; Ulwa Neergaard, "Carl Larsson. Signerat med pensel och penna", 1999, upptagen i katalogdelen under år 1884, sid 24 som nr. 176; Alexandra Herlitz, "Grez-sur-Loing revisited. The international artist's colony in a different light", doktorsavhandling, Göteborgs universitet, 2013, avbildad sid 103.

Övrig information

1884 kom att bli ett år av framgång och lycka för Carl Larsson. I mars månad flyttade Carl och Karin ut från Paris till den lantliga idyllen i Grez-sur-Loing. Carl skriver i brev till August Strindberg: ”Nu bo vi i Grèz, där jag har hyrt ett litet hus (atelier, sov- och matrum) för ett helt år hos gumman Chevillon. Här är glödande sommar. Vi äro mycket lyckliga”.

Grez spelade en viktig roll för Carl Larssons konstnärliga utveckling. Det var här hans måleri genomgick en förvandling från akademiskt ateljémåleri i olja till friluftsrealism i akvarell. Larsson påverkades av det samtida franska friluftsmåleriet där fokus kom att ligga på samklangen mellan människa och natur samt ljusets spel och brytningar. Starka intryck gjorde också folklivsmotiven från den s.k. ”l’école rustique” där konstnärer som Millet och Bastien-Lepage var stilbildare.

Georg Nordensvan har beskrivit denna viktiga utvecklingsfas i Carl Larssons konstnärskap:

”Med skärpa och kärlek, friskhet och målarglädje äro dessa akvareller studerade. Tekniken genomföres följdriktigt i varje motiv utan ansträngning och osäkerhet, utan urtvättning eller övermålning. Konstnären har från första penseldraget haft klart för sig vad han velat och hur han velat. Färg och teckning sammansmälta till en enhet, färgskalan är smekande, diskret och melodisk – inför dessa målningar skall ingen bestrida hans egenskap av kolorist. […] Det väsentliga i hans målningar från denna tid är att söka i den måleriska känslan, i den friska, okonstlade, omedelbara och innerliga glädjen över den skönhet naturen och livet slösa på den lycklige, som fått gåvan att se och att tillägna sig det sedda” ("Carl Larsson. I. 1853-1890", 1920).

Carl Larsson följde sina förebilders exempel i akvarellerna från Grez och målade enkla motiv, det som fanns närmast till hands: pumpor i köksträdgården, arbetande lantbrukare eller barn i terrängen. Konstnärens hustru Karin har berättat i ett brev om hur Carl kunde sitta i sin stol på pensionatet i Madame Chevillons trädgård och bara vända sig om när han ville ta sig an ett nytt motiv.

Att Carl Larsson på kort tid behärskade friluftsrealismen och akvarelltekniken till fullo kommer tydligt till uttryck vid betraktandet av "Bikuporna"/"Hos gubben Morot". I samband med invigningsutställningen på Liljevalchs år 1916 skrev Ernst Malmberg följande om föreliggande målning: "Även här är det ett helt vardagligt, enkelt motiv, men behandlat med en raffinerad elegans i utförandet - och ett koloristiskt mästerverk i återgivandet av den ljusa, franska luften".

Akvarellen var ursprungligen en lysningspresent till konstnärsvännen August Hagborg, i vars samlingar den troligtvis fanns till Hagborgs död år 1921. Därefter förmedlades den via Fritzes Kungl. Hovbokhandel i Stockholm till en privat samling i U.S.A. där den funnits i snart 100 år.

Intressant i sammanhanget är även att akvarellen ställdes ut på den banbrytande utställningen "Från Seinens strand" på Theodor Blanchs Konst-Salon, i Stockholm år 1885.

Konstnär

Carl Larsson räknas som en av de största svenska konstnärerna genom tiderna. Han föddes i Gamla Stan i Stockholm och studerade vid Kungliga Konstakademin åren 1866-76. Efter studierna i Stockholm reste han till Frankrike och bosatte sig i Grèz-sur-Loing, dit också andra konstnärer sökte sig. Där utförde han främst målningar med trädgårdsmotiv. I Frankrike träffade han sin blivande maka Karin Bergöö, som också var konstnär och kom att betyda mycket för hans produktion. Redan under studieåren försörjde han sig som fotoretuschör och som tecknare i pressen. Det var också under studietiden som Larsson lärde känna Anders Zorn och Bruno Liljefors, tillsammans brukar de tre kallas för ABC-konstnärerna. I slutet av 1880-talet fick paret Larsson ”Lilla Hyttnäs" i Sundborn utanför Falun av Karins far och det är där Larssons mest kända akvareller som skildrar hans familj kommer till. Motiven föreställer ofta soliga landskap med badande och metande barn, kräftfiske, måltider i det gröna samt interiörscener. Larsson är bland annat representerad i Nationalmuseum där väggmålningen ”Gustav Vasas intåg i Stockholm” och ”Midvinterblot” fyller trapphallen. Väl representerad främst på Nationalmuseum i Stockholm och på Göteborgs Konstmuseum.

Läs mer
Köpinformation
För konditionsrapport kontakta specialist
Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Chef konst, specialist modern och klassisk konst
+46 (0)707 78 35 71