Kan inte nå servern
94
1312298

Spegellampett för två ljus, tillskriven Pehr Ljung (1743-1819) bildhuggare i Stockholm, Sengustaviansk.

Spegellampett för två ljus, tillskriven Pehr Ljung (1743-1819) bildhuggare i Stockholm, Sengustaviansk.
Spegellampett för två ljus, tillskriven Pehr Ljung (1743-1819) bildhuggare i Stockholm, Sengustaviansk.
Spegellampett för två ljus, tillskriven Pehr Ljung (1743-1819) bildhuggare i Stockholm, Sengustaviansk.
Spegellampett för två ljus, tillskriven Pehr Ljung (1743-1819) bildhuggare i Stockholm, Sengustaviansk.
Spegellampett för två ljus, tillskriven Pehr Ljung (1743-1819) bildhuggare i Stockholm, Sengustaviansk.
Spegellampett för två ljus, tillskriven Pehr Ljung (1743-1819) bildhuggare i Stockholm, Sengustaviansk.
Spegellampett för två ljus, tillskriven Pehr Ljung (1743-1819) bildhuggare i Stockholm, Sengustaviansk.
Spegellampett för två ljus, tillskriven Pehr Ljung (1743-1819) bildhuggare i Stockholm, Sengustaviansk.
Spegellampett för två ljus, tillskriven Pehr Ljung (1743-1819) bildhuggare i Stockholm, Sengustaviansk.
Spegellampett för två ljus, tillskriven Pehr Ljung (1743-1819) bildhuggare i Stockholm, Sengustaviansk.
Spegellampett för två ljus, tillskriven Pehr Ljung (1743-1819) bildhuggare i Stockholm, Sengustaviansk.
Spegellampett för två ljus, tillskriven Pehr Ljung (1743-1819) bildhuggare i Stockholm, Sengustaviansk.
Spegellampett för två ljus, tillskriven Pehr Ljung (1743-1819) bildhuggare i Stockholm, Sengustaviansk.
Spegellampett för två ljus, tillskriven Pehr Ljung (1743-1819) bildhuggare i Stockholm, Sengustaviansk.

Förgylld och bronserad. Rikt skuren dekor med lagerstav, akantus, lyra och ymnighetshorn samt antikiserande urnor. Krönt av bandrosett. Höjd 149, bredd 83 cm. Märkt bakom skuren del (urna) samt vid glasets sarg Ackerman.

Följerätt: Nej
Utropspris: 

50 000 - 75 000 SEK

4 730 - 7 090 EUR

4 810 - 7 210 USD

Klubbat pris: 
95 000 SEK
Tilläggslista

Utrop 50-75000

Proveniens

Johan Christian Ackerman, född 1738-03-07 i Sachsen, avliden 1810-05-23 vid Haga, Solna socken.

Övrig information

Johan Christian Ackerman, född 1738-03-07 i Sachsen (källa: Solna AIa:7 s.38, AID: v90064.b430.s38); kom till Sverige som 22-åring från Sachsen och fick först anställning i trädgården på Ekolsund; efter en dispyt med sin chef öppnade han ett eget trädgårdsmästeri. Blev 1774 (källa: Solna AIa:3 s.5, AID: v90059.b11.s5) föreståndare för de kungliga trädgårdarna vid Karlbergs slott. År 1785 tog han över ledarskapet för Hagaparkens fortsatta anläggningsarbeten efter Fredrik Magnus Piper. Åren 1787-1790 arbetade han med Hagaparkens kanaler och holmar och fram till år 1800 planterades 26 000 träd som hade odlats i parkens båda egna plantskolor. Anlitades också av Samuel af Ugglas för gestaltningen av Forsmarks engelska park. Invald i Patriotiska sällskapet 1788; i Vetenskapsakademien 1792; Direktör över plantagerna vid Haga lustslott. Gav 1807 ut en praktisk handbok i trädgårdsskötsel med titeln: Practisk afhandling om vilda träds såning, plantering ochg skötsel samt vidare behandlande och hushållning, jemte ett kort tillägg om svenske bär-buskar. Till den svenska allmänhetens tjenst framgifven af Joh. Chr. Ackermann ... Stockholm,: tryckt hos C.F. Marquard, 1807". † 1810-05-23 vid Haga, Solna socken, Stockholms län, begravd 30/5 (nervslag, 72 år, 2 månader, 16 dagar gammal, källa: Solna FI:1 s.173, AID: v90160.b141.s173). Gift med jungfrun Ulrika Lundberg, född 1736 (källa: Solna AIa:6 s.33, AID: v90063.b37.s33).

Köpinformation
För konditionsrapport kontakta specialist
Björn Extergren
Stockholm
Björn Extergren
Chef Intag och försäljning Fine Art. Specialist antika möbler, konsthantverk och asiatisk keramik
+46 (0)706 40 28 61