Kan inte nå servern

Politiska Affischer

Politiska affischer från 1960/70-talet
Den politiska affischen från 1960/70-talet önskade föra fram budskap om mänsklig rättvisa och frihet. Affischerna berör ofta ämnen som politiska demonstrationer, välgörenhet, utbildning och kvinnokamp. Affischerna ansågs vid tiden vara en demokratisk budbärare som nådde ut till en stor publik. ”Att göra tillsammans” och ”att göra själv” var nyckelord i tiden. Idag är dessa affischer främst att betrakta som historiska dokument, som en slags spegling av dåtidens samtid, men också som grafiska mästerverk, och som ett starkt växande samlarområde. Inte minst internationellt.

 
23 föremål