Förföriska flakonger E225

FÖRFÖRISKA FLAKONGER
I civilisationens begynnelse använde man sig av essenser och oljor som man fick när man brände blommor, plantor och träd och ordet parfym kommer ur latinets per fumum som betyder "genom rök". Den äldsta parfymflaskan är ca 4 000 år gammal och har hittats i en egyptisk grav. Ungefär vid samma tid blev parfymernas behållare viktiga, både rent praktiskt men även det konstnärliga utseendet var av stor vikt. Från början tillverkades de av alabaster och stenmaterial och så småningom i glas, guld och andra dyrbara material. På 1920-talet gav sig modehusen in i parfymindustrin och lade stor vikt vid flaskornas utseende. Här säljer vi en samling faktiser från 1900-talets början.

    Visar alla 29 föremål som matchar din sökning.