Kan inte nå servern

Inkunabler och 1500-talstryck från Bengt Ollfors samling

Inkunabler är de äldsta tryckta västerländska böckerna, tryckta från mitten av 1400-talet t.o.m. år 1500. De skiljer sig från senare böcker bl. a. genom att nästan alla saknar ‘titelblad’ och istället lämnar uppgifter om tryckare och utgivningsår i kolofonen, vanligen på sista sidan. Många böcker från början av 1500-talet har samma ålderdomliga drag som inkunabler, och är ofta lika sällsynta och eftersökta. De benämns ibland ”post-inkunabler”.

 
24 föremål
BOK, Incunable, Rome 1491.
Klubbat pris 
15 500 SEK
Utropspris 
9 000 SEK
BOK, Incunable: Strassburg 1475 or earlier.
Klubbat pris 
12 000 SEK
Utropspris 
12 000 SEK
BOK, Printed entirely printed on vellum, 1504.
Klubbat pris 
39 000 SEK
Utropspris 
24 000 SEK
BOK, Incunable, Milan 1487.
Klubbat pris 
12 500 SEK
Utropspris 
15 000 SEK
BOK, Printed at Venice in 1584.
Klubbat pris 
4 700 SEK
Utropspris 
2 000 SEK
BOK, Incunable, Rome 1473.
Klubbat pris 
12 000 SEK
Utropspris 
12 000 SEK
BOK, Incunable, Venice 1496.
Klubbat pris 
16 100 SEK
Utropspris 
9 000 SEK
BOK, With woodcut of a printing press, 152.
Klubbat pris 
4 900 SEK
Utropspris 
4 000 SEK
BOK, Botany: On Trees, 1538.
Klubbat pris 
4 400 SEK
Utropspris 
3 000 SEK
BOK, Solinus, 1520.
Klubbat pris 
5 200 SEK
Utropspris 
4 000 SEK
BOK, Incunable, Basel 1488.
Klubbat pris 
13 000 SEK
Utropspris 
9 000 SEK
BOK, Incunable, Venice 1482.
Klubbat pris 
15 000 SEK
Utropspris 
9 000 SEK
BOK, Incunable, Venice 1498/9.
Klubbat pris 
9 600 SEK
Utropspris 
12 000 SEK
BOK, Important treatise by Beda on chronology, 1507.
Klubbat pris 
5 700 SEK
Utropspris 
5 000 SEK
BOK, Incunable, Treviso 1471.
Klubbat pris 
16 000 SEK
Utropspris 
20 000 SEK
BOK, Incunable, Brescia 1500.
Klubbat pris 
9 600 SEK
Utropspris 
12 000 SEK
BOK, Second Aldine edition of Valerius Maximus, 1514.
Klubbat pris 
5 200 SEK
Utropspris 
3 000 SEK
BOK, Incunable, Nürnberg 1495.
Klubbat pris 
11 500 SEK
Utropspris 
9 000 SEK
BOK, Cicero’s Tusculan Disputations, Venice 1516.
Klubbat pris 
8 200 SEK
Utropspris 
5 000 SEK
BOK, Early Paris edition of Orosius, 1510.
Klubbat pris 
5 500 SEK
Utropspris 
4 000 SEK