Isaac Grünewald – arbeten på papper E330

Isaac Grünewald intog centralpositionen i den tidiga svenska modernismen, alltfrån hans debututställning 1909 tillsammans med kamraterna från Konstnärsförbundets skola fram tills hans död i en flygolycka 1946. Han utvecklade sin bildkonst inom många genrer och tekniker, ställde genom åren ut över 200 gånger, var även en banbrytande scenograf och en tongivande konstdebattör, blev professor på Konstakademien 1932 och drev på 1940-talet en egen konstskola, med elever som Christer Strömholm, Bengt Lindström och Olle Bonniér.

Denna tema-auktion om 19 verk av Isaac Grünewald på papper omfattar bland annat akvareller från hans resor på 1920-talet med första hustrun Sigrid Hjertén till Frankrike och Sydeuropa, dräktskisser, aktstudier i tusch och ett litografiskt verk.

    Visar alla 17 föremål som matchar din sökning.