Axel Kargel – från naturalism till purism

”Jag söker det enkla och harmoniska i färg och form”

Axel Kargel föddes i slutet av 1800-talet i ett arbetarhem i Kalmar. Han var tidigt road av att måla och rita men familjen hade inte råd att bekosta någon konstnärlig utbildning. I stället får han tjänst som målarlärling och kommer också i kontakt med amatörkonstnärer , som uppmuntrar den unge pojken att fortsätta måla och teckna. Lite längre fram, under sina lärlingsresor runt om i landet, besöker han konstmuseer så ofta han kan. Han söker så småningom till Kungliga konsthögskolan i Stockholm men kommer tyvärr inte in, inte heller vid det andra försöket kommer han in.

Efter giftermål med Elsa bosätter sig paret i Kalmar. Somrarna tillbringas på Öland i Per Ekströms sjöbod vid Solliden. Det öländska landskapet kom att bli ett viktigt och återkommande motiv i Kargels konst.
Huvudstaden lockar dock och efter att arbetat som fotograf får han så småningom råd att hyra en ateljé med bostad på Grevgatan på 1920-talet. Efter debututställningen i Stockholm 1931 följde en efterlängtad studieresa till Paris, Berlin och Köpenhamn där han äntligen kunde studera de stora mästarna på nära håll.

Det kom att dröja drygt tio år till nästa utställning som ägde rum 1944 på Galerie Moderne i Stockholm och ytterligare fyra år innan det definitiva genombrottet på Galerie Acté 1948 och Gummesons konsthall 1951.
Från naturalism utvecklades Kargel mot ett starkt förenklat måleri med harmoniska färgplan i lysande kolorit, en stil som han själv kallade "syntetisk purism". Motivvalet, som ofta är hämtade från Öland, består av åkertegar, sädesfält, trädkronor, husgavlar och stilleben.

Denna tema-auktion om sju verk representerar på ett fint sätt hela Axel Kargels konstnärskap.
Kargel är representerad bland annat vid Moderna museet, Ölands museum i Himmelsberga och Kalmar konstmuseum.