Diamonds last forever

Diamanten är förknippad med kärlek och romantik, med att den är hållbar och slitstark, men också sällsynt och historisk intressant då den omger sig med många olika myter – men framförallt så är diamanten vacker. Diamanters användning i förlovningsring och association med kärlek är ett relativt nytt fenomen som på senare tid blivit populärt från det sena 1930 talet, dels på grund av reklam från de stora juvelerarna. En diamant – oavsett i vilken form den kommer – är en utsökt sten att smycka sig med. I och med dess hårdhet kan den aldrig riktigt brytas ned. Diamanter håller helt enkelt för evigt. Vilken annan sten är värd att smycka sig med än en diamant?