Kan inte nå servern

Eddie Figge och Rune Jansson - ett konstnärspar

Bukowskis är glada att kunna presentera tidiga verk av konstnärerna Rune Jansson (1918-2014) och Eddie Figge (1904-2003) i denna temaauktion ” Eddie Figge och Rune Jansson - ett konstnärspar”. Verken kommer från Hjördis Jansson Beck och Gunnar Beck som båda var verksamma som konstnärer och Hjördis var även yngre syster till Rune Jansson.

Eddie Figge och Rune Jansson var gifta mellan 1944-1966 vilket verkligen var formativa år för dem båda. I denna auktion finns allt ifrån tidiga akademiarbeten till verk från deras resor runt om i Europa och tidiga målningar som båda visar den riktning Eddie Figge och Rune Jansson sedan tar i sina respektive konstnärskap. Under efterkrigstiden växte det informella måleriet fram som en gren utsprungen från den abstrakta expressionismen. Det informella måleriet sökte sig bort från traditionens formella kompositionsregler och motivet skulle utgöras av den upplevelse som verket framkallade i betraktaren. Eddie Figge och Rune Jansson förknippas gärna med denna konstinriktning som paret influerades starkt av under sinn tid tillsammans.

Eddie Figge mötte i 1930-talets Paris Roland Kempe vilken berömde hennes konstnärliga blick samt uppmuntrade henne att börja måla. Väl tillbaka i Stockholm sökte hon, på Thora Dardels inrådan, till Otte Skölds målarskola där hon antogs som frielev. När hon senare år 1942 lämnade Skölds målarskola för en karriär som fri konstnär var Figge 38 år gammal.

Rune Jansson är en av dessa konstnärer som inte enkelt kan placeras inom någon av förra århundradets konst-ismer. Han föddes på Blidö 1918, och skärgårdslandskapet har alltid funnits i medvetandet. Under sent 40-tal och större delen av 50-talet målade Jansson i en stil som oftast kallas informell, spontanistisk eller tachistisk. Senare reducerar han måleriet till nästan minimalistisk gestaltning av den älskade skärgården.

 
23 föremål