Kan inte nå servern

Den Katalanske surrealisten - Salvador Dalí

Salvador Dalí, föddes 1904 i Spanien och dog 1989. Han är en av 1900-talets mest populära konstnärer och en av våra mest uppmärksammade surrealister. Dalís tidiga måleri visar påverkan av kubism, Pittura Metafisica och nysaklighet. Han inspirerades till stor del även av klassiska mästare. 1927 kom Dalí till Paris och 1929 upptogs han i surrealistgruppen med André Bréton som ledare. Dalí var mycket påverkad av Freuds paranoisk-kritiska metod, som innebär att allt tolkas symboliskt.

Få personer har ett så säreget universum som Salvador Dali där en fantasirik mix av galenskap utförd med teknisk perfektion och exakthet regerar. Som konstnär var Dalí en sann renässansmänniska som verkade inom konst, film, litteratur, teater och mode. Alla dessa olika strängar och hans popularitet visar än idag att hans konst väckte och såg något som ingen annan kunde överföra från tanke till verk.